Lena Erika Fredriksson, 37, är i likhet med de flesta Tumbabor emot en delning av Botkyrka. Foto: Carlos Montecinos

Tumbabor säger nej till delningen

Om sex månader röstar Botkyrkaborna om ­Tullinges utbrytning. Lokaltidningen Mitt i:s jätteenkät tyder på att nejsidan leder. Störst är motståndet i Tumba och Grödinge.

  • Publicerad 18:55, 9 mar 2014

I samband med valet den 14 september får Botkyrkaborna göra ett val utöver de andra – det om huru­vida Tullinge ska bryta sig loss och bli en egen kommun eller om kommunen ska behålla dagens storlek.

Folkomröstningen är endast rådgivande, och inte avgörande för om kommunen ska delas eller inte.

Förra veckan frågade Lokal­tidningen Mitt i 100 personer runt om i Botkyrka hur de skulle rösta om valet skulle vara i dag. Antal­et tillfrågade i varje område anpassades skalenligt efter befolkningstalen i kommunen.

Det största motståndet finns i Tumba och Grödinge, där endast 2 av 33 tillfrågade skulle rösta ja till en delning. Tumbabon Lena Erika Fredriksson, 37, är en av dem som är emot en delning av Botkyrka.

– Jag vill absolut inte att Tullinge ska skiljas från Botkyrka.

Anders Thorén, partiledare för Tullingepartiet, tycker att det är förståeligt.

– Jag tror att Tumbaborna och många andra inte förstår hur sinnrikt det nationella utjämnings­systemet för skatter är. Det kan finnas en rädsla bland Tumba­borna att man ska gå miste om skatteintäkter vid en delning. Hos Tumbaborna hoppas vi få förståelse för tanken på en delning.

Även i norra Botkyrka var flertalet negativa till en delning, men här fanns även de flesta osäkra väljarna. Många hade svårt att se hur en delning skulle påverka Botkyrka på sikt.

– Den bilden stämmer överens med våra medborgarundersökningar. Alla kände inte till att det ska hållas ett val i frågan och alla känner inte till att hela kommunen ska få rösta om det. Det är viktigt att det kommer ut information om det här nu, säger Katarina Berggren (S), kommunstyrelsens ordförande.

I Tullinge var de flesta positivt inställda till en delning av kommunen, även om flera osäkra väljare kunde hittas även här.

– Siffrorna stämmer väl ganska bra med vad som tidigare framkommit. Kanske är det till och med lite fler som säger ja i dag. Siffrorna ser bra ut för vår egen del. De som är osäkra hoppas jag vi kommer att kunna övertyga under det kommande halvåret, säger Anders Thorén.

Det är ännu inte bestämt hur valresultatet kommer att tolkas. Men Anders Thorén hoppas att det ska viktas till Tullingebornas fördel, om det visar sig att en majoritet av Tullingeborna vill bryta sig loss.

– Vi kommer aldrig att kunna vinna sammantaget. Men det ska finnas en betryggande majoritet i Tullinge om det ska kunna vara rättfärdigat att dela upp en kommun, säger han.