Tullingepartiet vill inte ha OS-centrum i grusgrop - föreslår 1000 nya bostäder och konstgjord sjö istället

1000 nya bostäder i terrassvåningar med en konstgjord sjö i mitten. Det föreslår Tullingepartiet för Hamra grustag, enligt en idéskiss man presenterar idag. – De boende kommer att få en fantastisk utsikt, säger Anders Thorén, gruppledare för Tullingepartiet.

  • Publicerad 15:34, 15 apr 2016

Södra Sidan har tidigare berättat att grusgropen i Hamra föreslås bli centrum för längdskidor, skidskytte och backhoppning i SOK:s intresseanmälan till vinter-OS i Stockholm 2026. Men Tullingepartiet har andra planer för gropen. Enligt den idéskiss som partiet presenterar idag kan det nya bostadsområdet i Hamra grustag få plats med tusen nya bostäder.

– Vi tycker att man ska bygga något som inte har att göra med upplevelseindustri att göra, det här är mer handfast och behövligt. Vi har en otrolig bostadsbrist för unga, nyanlända och folk som vill flytta från sina villor till enklare boende inom Tullinge, säger Anders Thorén, som påpekar att partiet la en motion om detta för tre år sedan.

Partiet tänker sig både lägre hus och flerbostadshus i fyra till fem våningar, totalt 1000 bostäder som byggs terrasserat i den sluttande grusgropen. Längst ner i gropen kan man anlägga en konstgjord sjö, av grundvattnet i området. Grusgropen ligger invid Tullingesjön och Anders Thorén menar att de boende kommer att få en fantastisk utsikt.

- Vissa kommer att kunna se ända bort till Vårby, det kommer att bli otroligt attraktiva bostäder, säger han.

Enligt honom kommer de boende i villaområdet intill gropen, i Tullinge lanthem, inte att få skymd sikt, bostadshusen ska i princip inte sticka upp över grusgropen, som är omkring 50 meter från botten upp till kanten.

Fördelen med att bebygga grusgropen är flera, enligt Anders Thorén.

– Marken just nu är obrukbar för friluftsliv. Det skulle att ta lång tid att återställa området, säger han, och menar att det är bättre att bygga här än att ta befintliga naturområden i anspråk.

En annan fördel, menar partiet, är att det ligger nära befintliga vägar och kollektivtrafik vid Huddingevägen, samt möjliga framtida infrastruktursatsningar, som förbifart Tullinge. Partiet tycker också att deras idé om båtpendling från Tullingesjön in till city passar väl in med bostadsplanerna.