SOMMARGÅGATA I CITY. Nästa sommar kommer en variant till Tullinge. Foto: Claudio Britos

Tullinge kan få en sommargågata

Nästa sommar kan området kring Örnberget ett gångfartsområdet mellan maj och augusti. Det har samhälslbyggnadsnämnden beslutat.

  • Publicerad 13:12, 7 okt 2021

Tanken är att gångfartsområdet ska införas på prov. Om testet visar sig falla väl ut kan det bli aktuellt att införa det permanent, enligt kommunens tjänstemän.

Kommunen beräknar att det kommer kosta upp till 100 000 kronor att införa gångfartsområdet, och då är det främst skyltar och farthinder i gummi som kostar en slant. Men planer finns även på att beställa växtlighet och sittmöbler till området.