Back. Ekonomiskt bistånd på Kungsholmen drivs tillsammans med Norrmalms och Östermalms stadsdelsförvaltningarna, men det är på Kungsholmen som enheten ser ut att gå minus med sju miljoner. Foto: Mostphotos

Tufft ekonomiskt när fler hamnat i bostadslöshet

Färre på Kungsholmen får ekonomiskt bistånd – men kostnaderna är ändå höga eftersom många hamnat i akut bostadslöshet och kommit långt bort från arbetsmarknaden under pandemin.

  • Publicerad 16:20, 3 maj 2022

Vi har fler som blivit bostadslösa och bor på vandrahemslikande boenden

Enheten ekonomiskt bistånd på Kungsholmens socialtjänst ser just nu ut att göra ett underskott på 7 miljoner kronor under 2022.

– Det beror på högre kostnader för försörjningsstöd, säger Anna Hamlin, avdelningschef Kungsholmens socialtjänst.

Enligt henne har det varit ett underskott i flera år på försörjningsstödet och man jobbar för att komma i balans.

– Pandemin har påverkat. De som står utanför arbetsmarknaden nu har ännu svårare att komma ut på den.

Antalet hushåll som får ekonomiskt bistånd på Kungsholmen har minskat senaste året, men kostnaderna har inte minskat i samma takt. 

Svårt för nyanlända

– Vi har fler som blivit bostadslösa och bor på vandrarhemsliknande boenden, eller på hotell och det är kostsamt.

Det beror bland annat på att några familjer som haft boende genom etableringen för nyanlända inte lyckats hitta eget efter etableringstidens slut.

– Vi jobbar med vägledning, men som bostadsmarknaden ser ut har inte alla klarat av att ta sig in.

Vad gör ni för att få ekonomin i balans?

– Vi jobbar med att intensifiera uppföljningen och att förstärka kring bostadsvägledning bland annat. Det handlar om att jobba aktivt med dem som är i tillfälligt boende så att de ska kunna komma därifrån.