"Jag är van vid att sortera matrester, så jag tycker inte att det är jobbigt", säger Britt-Marie Wirenstål, på Förvaltarvägen i Solna. Foto: Christian Lärk

Tufft att öka återvinningen av matrester i Solna

2020 ska hälften av allt matavfall i Sverige återvinnas – för klimatets och miljöns skull. I Solna återvinns bara cirka 26 procent, och man kämpar för att höja siffran.

  • Publicerad 05:00, 10 okt 2019

Bananskal, kaffesump, äppelskruttar, potatisskal, brödbitar, överbliven pasta och äggskal. Varje år hamnar tonvis av stockholmarnas matavfall i soporna, och bränns upp.

Knappt 30 procent allt matavfall i länet utsorteras och blir biogas och biogödsel, till fromma för miljön och klimatet.

Det är långtifrån det nationella målet, som är att 50 procent av allt matavfall ska återvinnas 2020, från hushåll, storkök, butiker och restauranger.

– Det är jätteviktigt att öka matåtervinningen, både för att få miljövänligare drivmedel och för att slippa konstgödsel. Det var därför Stockholms läns kommuner startade den gemensamma kampanjen Sortera matresten, säger Johanna Göransson, marknads- och försäljningschef vid Telge Återvinning i Södertälje och med i kampanjens styrgrupp..

Nästan bara flerbostadshus

Sortera matresten startade sitt arbete för fyra år sedan, med barnfamiljer som främsta målgrupp. Sedan dess har andelen hushåll och verksamheter som sorterar ut sitt matavfall ökat, men det ser väldigt olika ut i olika kommuner.

Södertälje/Nykvarn ligger i topp. Där sorterades över 50 procent av matavfallet ut 2018, medan siffran bara var runt 21 procent i Ekerö.

I Solna återvinns bara drygt 26 procent av matresterna. Det beror inte minst på bostadsstrukturen.

98 procent av Solnas invånare bor i flerbostadshus och endast 2 procent i enbostadshus. Hushåll i flerbostadshus är generellt svårare att nå och motivera för matavfallsinsamling eftersom det ekonomiska incitamentet till stor del försvinner. Villaägaren betalar själv fakturan och ser den ekonomisk vinsten, för boende i lägenhet är det en gömd kostnad i avgiften/hyran, säger Anja Karlsson, miljöstrateg i Solna stad.

Hon betonar också att det ofta finns utrymmesproblem att lösa innan matavfallssortering kan införas i flerbostadshus, särskilt om de är äldre.

Andel matavfall som sorterades 2018


*Renhållningsföretaget SRV servar Haninge, Huddinge, Botkyrka, Salem och Nynäshamn. Separat statistik finns inte.

Källa: Sortera matresten

Som många andra kommuner har Solna en miljöstyrande avfallstaxa och gör regelbundet kommunikationsinsatser för att få fler att matsortera. På så vis hoppas man nå det lokala målet på 35-procentig matåtervinning 2020, ett mål man delar med andra kommuner som är anslutna till återvinningsföretaget Sörab.

”Jag tycker framförallt att det är bra för miljön att sortera matavfall.  En annan bra sak är att det blir mindre vanliga sopor att bära ut eftersom mycket hamnar i matavfallspåsen”, säger Britt-Marie Wirenstål , som bor på Förvaltarvägen i Solna. Hunden Ollie är med på promenaden. Foto: Christian Lärk

Inte så kladdigt

Skillnaden mellan länets kommunerna är alltså stor. Det har flera orsaker, menar Johanna Göransson vid Telge Återvinning.

– En avgörande faktor är hur länge man sorterat. I Södertälje har vi hållit på sedan 2001 och har hunnit nå ut med budskapet. Kommuner med en stor andel villaägare har också en fördel. Det är enklare att få till insamlingssystem för dem och lättare att ställa ut kärl vid villor, säger hon.

Johanna Göransson betonar också vikten av bra insamlingssystem och god kommunikation.

– Man måste synliggöra vikten av att återvinna och visa att det inte är så jobbigt och kladdigt som en del kanske tror. Det är lätt att återvinna matrester och tar inte alls lång tid.

Fakta

Sörab återvinner åt nio kommuner

Återvinningsföretaget Sörab ägs av kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna.

Bolaget tar hand om matavfallet i alla ägarkommuner, utom Stockholm. Det fraktas till Uppsala Vatten & Avfall AB:s biogasanläggning, där det rötas till biogas och biogödsel.

Ägarkommunerna (utom Stockholm) har en gemensam avfallsplan, med målet att 35 procent av matavfallet ska sorteras ut 2020.

Källa: Sörab
Visa merVisa mindre

Fakta

Matresterna i bruna påsen blir biogas och biogödsel

Den som sorterar ut sina matrester lägger dem vanligtvis i en brun papperspåse. Påsen slängs  i ett eget sopkärl, som hämtas av ett renhållningsföretag. Sedan fraktas avfallet till en biogasanläggning, där det omvandlas till biogas och biogödsel.
Biogasen blir bränsle för sopbilar, bussar och personbilar i stället för bensin och diesel.
Källa: Stockholms stad
Visa merVisa mindre