BOSÄTTNINGAR. Nu ska staden ta hårdare tag mot illegala bosättningar. Foto: Karin Nilsson

Tuffare tag mot illegala bosättningar

Benjamin Dousa säger att Rinkeby-Kista ska bli snabbare på att avhysa illegala bosättningar. – Vi ska bli mer snabbfotade, säger han.

  • Publicerad 09:54, 30 aug 2019

Benjamin Dousa, ordförande (m), Rinkeby-Kista Stadsdelsnämnd, säger att antalet illegala bosättningar har ökat i området på sistone.

– Det handlar primärt om EU-migranter, som bosätter sig i tält eller skapar egna levnadsområden på kommunens mark. Det var ett stort bekymmer runt 2014 - 2015, och sedan var det lugnt ett tag. Men nu har vi sett en ny ökning. Vi vet att vi har tre eller fyra stycken på eller i anslutning till Järvafältet just nu.

– Vi vet inte varför det har ökat. Det kan vara så att andra kommuner har blivit bättre på att genomföra avhysningar snabbare.

Och nu ska stadsdelen börja agera snabbare, fortsätter han.

– Tanken är att vi ska hitta rutiner som gör att det inte ska gå att bosätta sig illegalt på kommunens mark. Vi vet att vissa av de här bosättningarna har funnits i minst ett år. Det ska inte gå att göra så.

– Vi ska bli mer snabbfotade och hoppas att polisen också kan prioritera upp frågan. Vi har en ganska tydlig bild av var de här bosättningarna finns, men om någon märker att det dyker upp nya bosättningar får de jättegärna höra av sig till oss med tips.

Flyttar man inte bara runt de här människorna när man avhyser dem gång på gång?

– Vi kan inte tillåta vissa grupper i samhället att bosätta sig var som helst och skräpar ned. Det måste vara lika för alla. Med det sagt går det såklart inte att utesluta att de flyttar vidare till en annan kommun, men vi måste ändå ta vår del av ansvaret.

Pågår det något arbete för att hjälpa dem?

– Socialtjänsten och kommunen har upparbetade metoder och det erbjuds både stöd och hjälp. Däremot är det inte ofta stödet används då bosättarna oftast tackar nej.

AVHYSA. "Tanken är att vi ska hitta rutiner som gör att det inte ska gå att bosätta sig illegalt på kommunens mark" säger Benjamin Dousa. Foto: Ylva Bergman

Avhysningar

Under senare år har de illegala bosättningarna på, och kring, Järvafältet blivit fler menar Benjamin Dousa. Rinkeby-Kista tar därför kontakt med Trafikkontoret och Polisen för att säkerställa att avhysningarna blir av.

Om bosättningen finns på kommunägd mark och är detaljplanerad kontaktar kommunen polisen, som genomför en avhysning. De boende får då några timmar eller ett dygn på sig att lämna platsen ihop med information om vad som gäller. Det är sedan kommunens ansvar att städa.

Om bosättningen finns på kommunägd mark som inte är detaljplanerad, kan kommunen polisanmäla bosättningen och sedan kontakta kronofogden om en så kallad handräckning, för att kunna göra en avhysning. Det är sedan kommunens ansvar att städa.

Visa merVisa mindre