Alliansstyret. Från vänster: Aphram Melki (C), Emma Feldman (M), Lennart Nilsson (KD), Nikoletta Jozsa (L) och Dan Engstrand (M). Foto: Järfälla kommun

Tuffa prioriteringar i nya budgeten

I Alliansens förslag för nästa års budget är det i första hand kärnverksamheten man vill slå vakt om. Här finns även satsningar på elevpeng, SFI och gatubelysning.

  • Publicerad 16:48, 13 nov 2020

Alliansen har döpt sitt budgetförslag till ”Ett starkt Järfälla i en orolig tid”. Att tidevarvet är svajigt slås fast redan i budgetförklaringens första mening.

– Den röda tråden handlar om att bygga Järfälla starkt på både kort och lång sikt, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande.

Totalt har nämnderna drygt 4,6 miljarder kronor att dela på, vilket är 214,6 miljoner mer än i fjolårets budget.

Jobbsatsningar

Ett tillskott om 70,6 miljoner tillfaller barn- och ungdomsnämnden, varav 16 miljoner är tänkta att gå till höjd elevpeng. Social- och äldrenämnderna får 74,4 respektive 15,8 miljoner mer än förra året.

– Det här är en bra budget för Järfällas äldre, som gör att äldrenämnden får möjligheter att utveckla verksamheten och höja kvaliteten genom bland annat vidareutbildningar, säger äldrenämndens ordförande Lennart Nilsson (KD) i ett pressmeddelande.

I budgetförslaget trycks det även på att få ut människor ur bidragsberoendet och in på arbetsmarknaden. En ambition som berör inte minst nyanlända kvinnor.

Därför föreslår Alliansen en extra satsning på SFI och fler extratjänster.

– Vi jobbar också med en kombination av anställning och SFI för att stärka kunskaper i svenska språket. All forskning visar att gör du de sakerna samtidigt så blir du mycket snabbare anställningsbar, säger Emma Feldman.

Även trygghetsfokuset rullar på i budgetförslaget, bland annat i form av förbättrad belysning i centrumområdena.

"Vi tar ansvar"

Då det enligt Alliansen rör sig om ett ”extremt tufft år” blir överskottet i slutet av 2021 därefter. Tio miljoner, alltså 0,2 procent av den disponibla summan, planerar det borgerliga styret för.

– Det är inte ett stort överskott, jag hade personligen gärna sett ett större för att ha marginaler vid oförutsedda händelser, säger Emma Feldman.

Finns det något område som du hade velat lägga mer pengar på?

– Jag skulle säga att vi landat i ett väldigt bra budgetförslag, där jag tycker att vi tar ansvar för helheten.

Mitt i Järfälla har tidigare skrivit om att kommunen i den senaste delårsrapporten väntas gå med ett överskott på 133 miljoner. Men något maffigt överskott ”existerar inte 2021”, säger Feldman, eftersom det rör sig om ”två helt separata år”.

– Överskottet i år hjälper oss inte 2021. Det vi ser 2021 är att det är tuffa prioriteringar som behöver göras. Utrymmet är väldigt litet. En grund för hela årets budget är att vi behöver ta det här långsiktiga ekonomiska ansvaret och fokusera på skola, vård och omsorg.

Så fördelas miljonerna

Kommunstyrelsen: 300,8 (2020: 283,3)

Barn- och ungdomsnämnden: 1893,7 (2020: 1 823,1)

Kompetensnämnden: 434,8 (2020: 417,4)

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden: 216,4 (2020: 200,7)

Socialnämnden: 927,9 (2020: 853,5)

Äldrenämnden: 615,4 (2020: 599,6)

Familjerättsnämnden: 5,5 (2020: 5,2)

Tekniska nämnden: 230,9 (2020: 228,3)

Miljö- och bygglovsnämnden: 12,9 (2020: 12,6)

Totalt: 4 638,3 (2020: 4 423,7)

Skattesatsen förblir densamma som föregående år, det vill säga 19,15 kronor.

Visa merVisa mindre