Tryggt eller otryggt i Hammarby-Skarpnäck?

Hur upplever du som bor och vistas i Hammarby-Skarpnäck ditt närområde? Och vad kan förbättras? Det vill stadsdelsförvaltningen ta reda på.

  • Publicerad 11:18, 13 jun 2018

För att få veta mer har de lagt ut en enkät på nätet där boende och andra som brukar vistas i området får svara på frågor och komma med egna förslag.

Stadsdelsförvaltningen kommer även själva att gå ut på gator och torg och prata med folk direkt.

Men enligt Victoria Callenmark, tf stadsdelsdirektör i Skarpnäck, är orsaken inte att stadsdelen upplevs som otrygg.

– Hösten 2017 genomförde staden en trygghetsmätning där Skarpnäck fick goda resultat. Det här är ett sätt att lokalt följa upp den och bjuda in medborgarna att tycka till om hur det är i just deras område, säger hon.

Undersökningen genomfördes innan skjutningarna förra året. Hur tänker ni kring det?

–Naturligtvis påverkas man av sådant som händer. Det handlar om medborgarnas upplevda trygghet och det är en färskvara. Det är det som vi får se, hur medborgarna ser på sin stadsdel där de lever och bor, säger Victoria Callenmark.

Vad ska ni göra med resultatet?

Vi hoppas att vi får in konkreta tips och förlag på vad våra medborgare vill att vi ska göra för att de ska tycka att det blir tryggare och trevligare i deras bostadsområden.

Enkäten är ett samarbete mellan stadsdelsförvaltningen och polisen.

Här är länken till enkäten:

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=8cbaf97f023b&AspxAutoDetectCookieSupport=1