Möte. Så här kan det se ut när stadsdelsnämnden sammanträder. Foto: Emma Löf Hagström

Trygghet, integration och lokaler engagerar Järvaborna

Ungefär en gång i månaden sammanträder Rinkeby-Kistas och Spånga-Tenstas stadsdelsnämnder. Och engagemanget bland invånarna är stort.

  • Publicerad 14:28, 7 sep 2022

– Det dyker upp många på mötena. Det utbredda politiska engagemanget är en av våra styrkor i området. Man träffar många människor som har mycket intressanta saker att säga, säger Ole-Jörgen Persson (M), ordförande i Rinkeby-Kistas stadsdelsnämnd.

Rashid Mohammed (V), vice ordförande i Spånga-Tensta, delar den bilden.

– Det är många som dyker upp hos oss också. De vill diskutera trygghet, men också saker som idrott, skola, snöröjning och städning. Vi har väldigt engagerade medborgare, säger han.

På de senaste mötena har folk varit upprörda över bristen på föreningslokaler, berättar Rashid Mohammed.

– Många är arga över att Tensta träff, navet för föreningslivet i Tensta, har tagits bort. Det är är svårt att få lokaler, vi har många föreningar och ett starkt civilsamhälle, men en del har ingenstans att ta vägen vilket upprör.

Lågt valdeltagande

I Rinkeby-Kista är det ingen tvekan om vilken fråga som diskuteras mest på mötena, enligt Ole-Jörgen Persson.

– Det går inte att säga något annat än att det är tryggheten. Det är så närvarande hos alla människor här. Det, och i vid bemärkelse integrationsfrågan, möjligheten att få arbete och en bra skola.

Trots engagemanget sticker både Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta ut som stadsdelar där valdeltagandet de senaste valen har varit lågt. Där har politikerna ett stort ansvar, menar Ole-Jörgen Persson.

– Vi har ett problem med röstdeltagandet, det är något som alla partier behöver arbeta mer med. Politiker behöver vara ännu mer närvarande och lyhörda.

Stadsdelsnämnder

Stadsdelsnämnderna tar beslut om kommunal service och omsorg för dem som bor i stadsdelsområdet.

Några av dessa frågor är kommunal förskola, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, stadsmiljöarbete, socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg, konsumentvägledning, fritids- och kulturverksamhet.

Senaste mandatperioden har Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna tillsammans bildat politisk majoritet i Stockholm.

Källa: Stockholm.se

Visa merVisa mindre