Kugge i maskineriet. Många beslut som rör Hässelby-Vällingby tas inne i stan, inte i Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnd, men nämnden får lämna synpunkter som remissinstans. Foto: Mikael Andersson

Trygghet engagerar väljarna i Hässelby-Vällingby

En gång i månaden sammanträder Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnd. Och det är tryggheten och äldreomsorgen som engagerar lokalborna mer än någonting annat, enligt nämndens ordförande Bo Arkelsten (M).

  • Publicerad 14:49, 9 sep 2022

Folk kanske vill fråga om något ärende.

– Det är de två områdena vi får allra mest synpunkter kring. Det kan handla om olovliga bosättningar, gängvåldet och problem i äldreomsorgen, säger han.

Många förslag kommer också in till politikerna.

– Fler plaskdammar, hundrastområden, hundbad, fotbollsplaner och skejtramper är typiska förslag som vi får in, säger Bo Arkelsten.

Ris och ros

Han berättar att han dagligen blir uppringd av lokalbor som vill lämna ris, ros, tips eller synpunkter.

Stadsdelsnämndens ordförande Bo Arkelsten (M). Foto: Ewa Malmsten Nordell

Hässelby-Vällingbys stadsdelsdirektör Susanna Halldin Olsson. Foto: Ewa Malmsten Nordell

– I Hässelby strand oroas folk över gängvåldet. I villastaden vill folk stoppa rivningen av 1800-talstorpet. Och varje gång det ska byggas nytt någonstans vill folk stoppa det.

Lisa Carlsson (S), vice ordförande i stadsdelsnämnden, håller med om att tryggheten engagerar lokalborna.

– Man vill att tryggheten ökar, att det är rent och snyggt och att det satsas på att utveckla stadsdelen för alla åldrar, säger hon.

Öppna möten

Mycket som rör Hässelby-Vällingby beslutas centralt inne i stan. Många frågor är dessutom delegerade till tjänstemännen att avgöra. Vid senaste stadsdelsnämnden hade politikerna bara att besluta om månadsrapporten.

– Runt tre till fem personer brukar komma och lyssna på mötena. Folk kanske vill fråga om något ärende eller ett medborgarförslag de lämnat, säger stadsdelsdirektör Susanna Halldin Olsson.

Stadsdelsnämnder

Stadsdelsnämnderna tar beslut om kommunal service och omsorg för dem som bor i stadsdelsområdet.

Några av dessa frågor är kommunal förskola, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, stadsmiljöarbete, socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg, konsumentvägledning, fritids- och kulturverksamhet.

Senaste mandatperioden har Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna tillsammans bildat politisk majoritet i Stockholm.

Källa: Stockholm.se

Visa merVisa mindre