Så här får det inte se ut. Arkivbild. Foto: Arkivbild

Trots torkan: Larm om grillning på gräset

Trots att det är så torrt i markerna har Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning fått in tips om att folk grillar med engångsgrill direkt på gräset. – Det är aldrig tillåtet, säger Sandra Lind på stadsdelsförvaltningen.

  • Publicerad 10:34, 28 maj 2018

Det torra och varma vädret har gjort att det är stor brandrisk i skog och mark. Den 17 maj utfärdade länsstyrelsen ett eldningsförbud i hela Stockholms län. Och för några dagar sedan gick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ut med en varning om brandrisken.

Där kan man prata om att leka med elden

Sandra Lind, Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning

Trots detta får stadsdelen tips om att folk grillar i parkerna, ibland med engångsgrill direkt på gräset.

– Där kan man prata om att leka med elden. Det är aldrig tillåtet att grilla så, säger Sandra Lind, kommunikatör på Hägersten-Liljeholmen stadsdelsförvaltning.

Bara grilla på särskilda grillplatser

När eldningsförbud råder får man bara grilla i särskilt iordninggjorda grillplatser. Dessa grillplatser är ofta byggda i betong och sten för att minimera risken att elden sprider sig och blir en brand

Om det inte råder eldningsförbud får man ställa grillen på grus eller berg.