Hösten och vintern var stökig i Sätra centrum. Foto: Sebastian Davidsson

Trots stöket – inga vakter i Sätra

Det blir sannolikt inga kommunala ordningsvakter i Skärholmens stadsdel. Tjänstemännen som utrett frågan gör tummen ner. Politikerna avgör frågan vid sitt möte den 24 augusti.

  • Publicerad 12:03, 14 aug 2017

Hösten och vintern var stökiga i framför allt Vårberg och Sätra centrum. Många reagerade på den mer eller mindre öppna knarkhandeln och på ungdomsgäng som betedde sig hotfullt. Flera rån ägde också rum, bland annat mot växlingskontoret i Sätra centrum.

I våras kom tio medborgarförslag in till stadsdelsförvaltningen. De som skrivit dem krävde kommunala ordningsvakter – några önskade dem bara i Sätra centrum, andra även i Skärholmen, Bredäng och Vårberg centrum. Många engagerade kom också till stadsdelsnämndens möte i maj, där debatten om frågan var het.

Nu har stadsdelsförvaltningen utrett medborgarförslagen. Slutsatsen är att kommunala ordningsvakter inte ska införas i Skärholmens stadsdel. Det samarbete som förvaltningen har med polisen för att öka tryggheten är tillräckligt, eftersom både polis och förvaltning ökat sina insatser, anser man.

– Det är också så att den mark det handlar om är inte kommunal, utan ägs av centrumägarna. Det är de som har ansvar för att anlita ordningsvakter där, och att stoppa droghandeln är polisens arbete. Vi har andra sätt att arbeta på, säger handläggaren Anette Petersson.

Under året har stadsdelsförvaltningen trappat upp sitt trygghetsarbete, betonar hon. Man har bland annat startat sociala insatsgrupper för unga vuxna, grupper som arbetar uppsökande i samarbete med Jobbtorg Unga.

Sent i våras startade man dessutom en arbetsgrupp för Sätra centrum. I den finns bland andra representanter för Polisen, stadsdelsförvaltningen, Lugna gatan, skolan, centrumägaren Curt Ahnström och fastighetsskötaren med.

– Vi behöver hjälpas åt och även titta på vem som ska gör vad, säger Anette Petersson.

Hon nämner också att medborgarvärdarna i Vårberg arbetar även i Sätra centrum, sedan i maj. Deras uppgift är att öka tryggheten genom att vara synliga, svara på frågor om samhällsservice och föra en dialog om vilka behov och önskemål människor har.

– De har blivit mycket uppskattade, säger Anette Petersson, som betonar att deras uppgift inte är att vara ordningsvakter utan att stärka demokratin.

Frågan om kommunala ordningsvakter tas upp vid stadsdelsnämndens möte den 24 augusti. Den rödgröna majoriteten har hittills sagt nej medan Moderaterna, Centern, Kristdemokraterna och Liberalerna varit för. M:s, C:s och Kd:s ståndpunkt har varit att stadsdelen kan använda de demokratimedel man fått av staden till satsningen, medan Liberalerna menat att kommunen centralt ska stå för notan.

”Ingen vågar vakta Husby”