Mixat. Enligt Veidekke bostad ska lägenheterna bli en blandning av storlekar men med betoning på ettor och tvåor. Foto: White arkitekter

Trots löfte om byggstopp i Mariehäll - nu väntas 107 nya lägenheter klubbas

Det råder detaljplanestopp för Mariehäll tills skolsituationen är löst. Men hur det ska tolkas verkar skifta. För trots stoppet väntas stadsbyggnadsnämnden i november fatta beslut om detaljplan för ytterligare 107 nya lägenheter i området.

  • Publicerad 16:58, 2 nov 2016

Stoppet gäller helt nya planer. Planarbete som redan är påbörjat kommer inte att avbrytas

Skolsituationen i Mariehäll är ansträngd. Så ansträngd att politikerna i stadsbyggnadsnämnden beslutat att man inte ska gå fram med fler detaljplaner för bostäder innan det finns ett start-pm för en ny skola i området.

Olika tolkningar

Men vad som egentligen menas med stoppet verkar ha tolkats olika. I november planerar exploateringsnämnden klubba igenom en markförsäljning för 107 nya bostäder längs med Bällstavägen i Mariehäll. Därefter ska stadsbyggnadsnämnden besluta om en ny detaljplan för att husbygget ska bli möjligt.

Men Cecilia Obermüller (MP) ledamot i stadsbyggnadsnämnden tillika ordförande för Bromma stadsdelsnämnd vill avvakta med planerna.

– Man kan inte säga att man inför detaljplanestopp och sen gå fram och sälja mark för exploatering utan att veta att det har löst sig när det gäller skollokaler, säger hon.

Bara helt nya planer

Olle Castelius, presskontakt på stadsbyggnadskontoret förklarar:

– Stoppet gäller helt nya planer. Planarbete som redan är påbörjat kommer inte att avbrytas, säger han. 

Därmed är de nya bostäderna längs Bällstavägen undantagna stoppet.

Cecilia Obermüller tycker att detaljplanestoppet förvisso ger en tydlig signal men att det i så fall skulle behöva tolkas om.

– Jag blir lite brydd eftersom det nästan inte finns några tomter där det inte är ett planarbete igång. Det kunde vara bra med en snävare tolkning och jag hoppas att man bordlägger det här ärendet i exploateringsnämnden tills det är utpekat var skolan ska ligga, säger hon.  

Om ärendet ändå går vidare till stadsbyggnadsnämnden?

– Då kommer jag först verka för att vi ska klargöra var vi ska ha utrymme för barnen.

Om planerna ändå skulle rulla vidare hoppas byggherren Veidekke att arbetet kan påbörjas redan nästa år.