För Katarina Hildingsdotter är lotten vid Bellmans trädgårdar i Mälarhöjden ett andra hem. Foto: Stefan Källstigen

Trots lång kö – inga nya kolonilotter på gång

Köerna till Stockholms kolonilotter växer. Men några planer på att skapa nya koloniområden finns inte.

  • Publicerad 11:59, 25 maj 2018

7 500 personer köar till de drygt 7 100 kolonilotter som finns i Stockholms stad, som Mitt i berättar i ett reportage.

Och kön lär inte bli kortare. Stockholmarna blir allt fler och nya, och runt om i söderort ska nya stora bostadsområden byggas under de närmsta tio åren. Säkert kommer ett antal av dem som flyttar in i de nya lägenheterna att längta efter en egen täppa, och det kommer att öka trycket på kolonilottsföreningarna.

Några nya kolonilottsområden finns det inga planer på, varken i söderort eller på andra håll i staden.

En ansökan inne

Föreningen Stor-Stockholms koloniträdgårdar lämnade visserligen in en markanvisningsansökan till exploateringskontoret i december 2017, med tanken att få skapa ett nytt kolonilottsområde på Stora Lappkärsberget-Ekhagen – en 9 000 kvadratmeter stor gräsyta längs Bergiusvägen.

Inget beslut har dock fattat och enligt exploateringskontorets pressavdelning är det för tidigt att säga något om möjligheten att projektet blir av.

Satsar på stadsodling

Några egna planer på att skapa koloniområden har inte Stockholms stad. I stället satsar man på stadsodling, för att möta det ökade intresset för odling och trädgårdsarbete. Det tar mindre mark i anspråk och är lättare att förverkliga. Intresserade bildar en odlarförening och föreslår en plats där de vill odla, för stadsdelsförvaltningen. Godkänns det tecknas ett brukaravtal och stadsdelsförvaltningen ger odlarna ett start-kit med odlingspall och jord.

Säkert är det lagom för många. För andra blir det ett sätt att åtminstone få odla i mindre skala, i väntan på en egen kolonilott.