Frågetecken. Ombildningen i Hårsta backe har kantats av misstankar om fusk. Foto: Erik Lejdelin

Trots kritiken: Ombildningen i Hårsta backe klubbad

En extern granskning kunde inte påvisa något misstänkt fusk i ombildningen i Hårsta backe. Socialdemokraterna menar att man måste granska mer – enligt Alliansen är frågan utredd.

  • Publicerad 06:51, 7 jun 2021

Tidigare i våras slog Hyresgästföreningen larm om att de misstänkte fusk i samband med ombildningen av hyreslägenheterna vid Hårsta backe.

Socialdemokraterna tog detta till kommunstyrelsen och tillsammans med övriga oppositionen, inklusive Sverigedemokraterna, fick man till en återremittering av ärendet.

Kommunförvaltningen har sedan dess låtit revisionsbyrån PwC se över ombildningen.

Granskningen kunde inte visa på något fusk eller att föreningen inte skulle ha uppfyllt kraven för en ombildning.

Det har kommit in flera visselblåsarärenden men där är byråns slutsats att de inte har kunnat verifiera några tveksamheter när det gäller hanteringen av fullmakter.

Men byrån har bara fått se maskerade fullmakter, och inte heller fått tagit del av inspelningen från stämman.

S vill fortsätta utreda

För att utreda frågan om hanteringen av fullmakterna gått till på rätt sätt så rekommenderar byrån att man "i så fall tar kontakt med fullmaktsgivarna".

– Vi yrkade för att man skulle fortsätta utreda frågan som rapporten rekommenderar, och vi ansåg att det var en tydlig rekommendation. Innan jag går till beslut vill jag att alla frågor är utredda, det anser jag är mitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen, säger Eva Ullberg (S).

Men Alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna var av en annan åsikt. De yrkade på bifall på förvaltningens förslag om att godkänna försäljningen av Hårsta backe till bostadsrättsföreningen.

– I rapporten framgår det att man inte sett några felaktigheter och man har uppfyllt förutsättningarna för en ombildning, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande.

Oense om rapporten

Hon håller inte med om formuleringen kring rekommendationen.

– Det är ingen rekommendation, utan det är oppositionen som säger det att det är en rekommendation. De skriver att om kommunen önskar så kan vi ta kontakt med fullmaktsgivarna.

Så ni gör olika tolkningar av rapporten?

– Nej, det är inte olika tolkningar. Oppositionen läser ett ord som inte står där.

Mitt i ringer upp PwC för att höra hur hur de tänkt.

– Om kommunen verkligen vill gå till botten med detta, exempelvis de påståendena som finns att vissa blivit lurade så rekommenderar vi att man intervjuar alla fullmaktsgivare, säger Christian Ibrahim på PwC.

Hur mödosamt är det?

– Det är hundra personer man får intervjua i så fall. Om man vill göra det grundligt.

Enligt Emma Feldman så har ingen av dem som gett sin fullmakt senare överklagat beslutet som togs på köpstämman i februari.

Bakgrunden till kritiken

En stor del av kritiken handlade om att det var en hemlig röst, en person med sekretess, som avgjorde omröstningen om ombildningen. En röst som utomstående inte kunde kontrollera.

Enligt Hyresgästföreningen plockades den hemliga rösten fram i sista sekund när stämman såg ut att rösta emot ombildningen. Enligt skärmdumpar från stämman så stämmer heller inte röstlängden.

Detta har förnekats av ombildningskonsulten. Förklaringen är att personen med sekretess inte kunde läggas in i det digitala röstsystemet och att skärmdumparna därför är missvisande. Han säger att han påtalade denna brist vid varje punkt under stämman.

En inspelning av stämman finns men har inte lämnats ut – varken till Mitt i eller revisionsbyrån.

Visa merVisa mindre