Det är inte ekonomiskt försvarbart att bevara Liljeholmsbadet, menar Anders Kindberg, fastighetsdirektör i Stockholm. Foto: Sacharias Källdén/Liselotte van der Meijs

Trots kritik: Staden står fast vid beslutet att riva Liljeholmsbadet

Beslutet att riva Liljeholmsbadet har rört upp känslor hos många. Kostnaden för att rädda badet, 100 miljoner kronor, har kritiserats för att vara överdriven. Men staden står fast vid sitt beslut. "Vi kan inte gå ut med en gläjdekalkyl som vi sedan måste stå till svars för", säger fastighetsdirektören Anders Kindberg.

  • Publicerad 16:13, 12 mar 2021

Staden vill bli av med Liljeholmsbadet. De utredningar som ligger till grund för beslutet gör gällande att badet är för slitet, och att enda sättet ett bad skulle kunna vara kvar på platsen är i princip att det rivs och byggs upp från grunden.

Då skulle det också behövas göras större för att uppfylla dagens myndighetskrav.

Kostnaden för kalaset har uppskattats till 100 miljoner kronor.

Som Mitt i tidigare skrivit om har flera gjort gällande att kostnaden är väl tilltagen, och att det finns brister i utredningarna. Enligt Staffan Röberg, vd för Stockholms Reparationsvarv, hade den totala kostnaden lika gärna kunnat vara 20–30 miljoner.

Utredning om Liljeholmsbadet sågas

Förre badmästaren: ”Så kan vi rädda Liljeholmsbadet”

Men staden står bakom sitt underlag.

– Vår samlade bedömning är att det inte är ekonomiskt försvarbart att reparera eller byta ut betongstommen. I kombination med att överbyggnaden också kräver anpassningar är det inte rimligt att bevara badet, säger Anders Kindberg, fastighetsdirektör i Stockholm.

Badchocken: Liljeholmsbadet stängs – troligen för gott

Åtgärder och kostnader

Den totala kostnaden har sammanställts i ett tjänsteutlåtande från fastighetskontoret. Där radas åtgärder upp, med tillhörande, ungefärliga kostnader.

När Mitt i och Anders Kindberg gemensamt går igenom punkterna framkommer att renovering av bassängen, av misstag, skrivits som 31 miljoner kronor istället för 19 miljoner.

Det förändrar alltså inte den totala kostnaden – och i slutändan blir det ändå för dyrt, menar Anders Kindberg.

Kan du förstå att folk vänder sig mot att kostnaden kan kännas godtycklig?

– Det kan jag absolut. Samtidigt är vi tydliga med att vi inte är helt säkra på att det kommer kosta just 100 miljoner, men osäkerheten kring renoveringen är alldeles för stor för att vi ska gå in i den med skattepengar. Då ser vi hellre att en annan aktör tar hand om platsen.

Svårt att jämföra med annat

Prislappen kommer med en osäkerhetsfaktor på 20–40 procent, eftersom staden menar att det inte finns ett liknande objekt att jämföra med. Att osäkerheten är stor är såklart besvärligt, menar Anders Kindberg.

– Men vi kan heller inte gå ut med en gläjdekalkyl som vi sedan måste stå till svars för.

Kommer det göras en ny utredning för att få ner osäkerheten?

– Nej, vi tycker inte det finns anledning till det eftersom vi baserat vårt beslut på tre oberoende expertutlåtanden, som pekar i samma riktning.