Lövsta båtsällskap tvingas bort när det nya värmeverket ska bygga betongkaj på platsen. Foto: Anders Göransson

Trots flytthotet – båtklubben ger inte upp

Ändrade planer för det nya värmeverket i Lövsta ser ut att få förödande konsekvenser för fritidslivet i området. Dels försvinner populära Lövstabadet, dels tvingas fritidsbåtarna bort. Men sista ordet är inte sagt. – Vi vill stoppa det här, säger Robin Rindestad, ordförande i Lövsta båtsällskap.

  • Publicerad 11:30, 19 dec 2018

I början av december fick både båtklubben och grannen Kyrkhamns varvsförening ett dystert besked: de kommer inte att kunna vara kvar utan måste flytta med de cirka 200 båtarna som ligger där.

Orsaken är nyupptäckta problem med de pirar med transportband som var tänkta att byggas rakt ut i vattnet vid Lövstas gamla deponier.

– Stockholm Exergi har kommit fram till att det är för riskabelt från miljösynpunkt. Dels för att deponierna kan rasa ut så att det kommer föroreningar i Mälaren, som är en dricksvattentäkt, och dels för att själva vallen kan rasa, säger Margaretha Larsson Almqvist, projektledare vid exploateringskontoret.

Lövstabadet kan snart vara ett minne blott. Foto: Åsa Sommarström

Den alternativa lösning som valts är att istället bygga en kaj parallellt med stranden i nordlig riktning, rakt över den plats där båtarna idag ligger och vidare över nuvarande Lövstabadet. Det betyder att badet försvinner, och att båtklubben och varvet där blir tvungna att flytta på sig, och det snart. Till vintern 2020-2021 måste båtarna vara borta, kräver Stockholm Exergi.

– Vi vill hitta en ny plats åt dem, och Stockholm Exergi har sagt att de är beredda att ta kostnaderna för att iordningställa den, säger Margaretha Larsson Almqvist.

Johan Rastad har haft sin båt på Lövsta båtsällskap sedan 1993. Nu finns uppenbar risk att han måste flytta den. Foto: Anders Göransson

I början av nästa år ska exploateringskontoret, idrottsförvaltningen och Stockholm Energi tillsätta en arbetsgrupp för att hitta en lösning både vad gäller en ny badplats i närområdet och en ny plats för båtklubbarna.

Men det råder redan stor brist på platser för båtar i Stockholm, och på Lövsta båtsällskap är man skeptiska.

– Hur ska det går att lösa? En stor sjötomt i närområdet vid Mälaren där man kan ta upp båtar och ha en hamn – vi kan inte se att det finns någon sådan plats, säger Robin Rindestad.

Han undrar också om man verkligen uttömt möjligheterna att bygga pirarna enligt den första planen och på den ursprungliga platsen.

– Vi ifrågasätter det. Svårare tekniska problem har man nog löst, men det kanske blev lite besvärligare och dyrare än tänkt. Det är nog framförallt tid och pengar det rör sig om. Men det här drabbar många människor och går ut över allmänintresset, säger han.

Fakta

Därför byggs nya värmeverket

Hässelbyverket vid Hässelby strand är ålderstiget och ska ersättas med ett nytt värmeverk vid före detta Lövstatippen i Hässelby villastad. Det gör det samtidigt möjligt att bygga bostäder på det gamla värmeverkets mark i Hässelby strand.

Det nya värmeverket i Lövsta ska enligt planerna tas i bruk 2023. Tanken är att det gamla och det nya verket ska gå parallellt i två år innan det gamla verket läggs ned.

En orsak till brådskan är stadens mål att stänga kolkraftverket i Värtan 2022. För att då klara Stockholms värmeförsörjning behövs det nya verket i Lövsta.

Källa: Stockholms stad
Visa merVisa mindre