Trolldalsvägen kräver stor renovering

Projektet att förbättra Trolldalsvägen blir större än staden trott. Nu stoppas projektet tillfälligt. Men när det tas upp igen ska anslutningen till Mor Annas brygga ses över.

  • Publicerad 13:02, 9 okt 2018

När Lidingö stad påbörjade arbetet att asfaltera och renovera Trolldalsvägen visade det sig att vägen var i sämre skicka än man trott.

Jobbet kommer att pausas när vägräckena i den skarpa kurvan ner mot Mor Annas brygga har bytta ut.

Eftersom projektet växt måste kommunen nu göra en projektplan och dessutom upphandla en entreprenör. Det gör att förbättringen av Trolldalsvägen försenas.

Ser över anslutning till båttrafik

Men det gör också, enligt Lidingö stad,  att man kan väga in både bil- och båttrafiken till Mor Annas brygga i projektet och göra eventuella åtgärder i anslutningen till bryggan. Något som kan behövas när båtpendeln Sjövägen utökas hit. 
Lidingö stad kommer att föra dialog om projektet med de som bor på Storholmen och i Trolldalen.
Under hösten kommer staden dock att laga vi gropar i vägen. Planen är att hela projektet ska komma igång igen i vår.