Träd kan stoppa utbyggnad. Vasa Real ska byggas ut men en biotopskyddad allé kan stoppa hela utbyggnaden. Foto: Sacharias Källdén

Trögt för utbyggnad av Vasa Real

Planerna på att bygga ut Vasa Real och ge plats för cirka 430 fler elever ligger tillfälligt på is. Just nu är ärendet för andra gången överklagat till mark- och miljödomstolen.

  • Publicerad 12:02, 7 mar 2019

Utbildningsnämnden fattade beslut om genomförande av utbyggnaden av Vasa Real i december 2016, tanken är att skolan ska kunna rymma cirka 1 320 elever i stället för dagens 890.

Men, sedan dess har många käppar satts i hjulet.

Planerna har överklagats av både grannar och Naturskyddsföreningen. I slutet av 2017 meddelade Mark- och miljööverdomstolen att träden vid Vasa real utmed Hälsingegatan utgör en allé som omfattas av biotopskydd och kan därför inte fällas. Då stoppades utbyggnaden av skolan.

Utbyggnaden av Vasa Real kan stoppas helt

Men Sisab, Skolfastgheter i Stockholm AB, ansökte om dispens hos länsstyrelsen för att ändå få fälla träden, något man fick i september förra året. Dock överklagades beslutet om dispens till mark- och miljödomstolen. Där befinner sig ärendet nu.

Planen för Vasa Real

Planen är en ny byggnad i fyra våningar och två källarplan. En lägre del av den befintliga byggnaden ska dessutom byggas på med tre våningsplan. Det är bland annat tänkt att de nya ytorna ska inrymma idrottssal med omklädningsrum och förskola med plats för 162 barn. På taket planeras en "pedagogisk yta", ett uterum, på 600 kvadratmeter.