En handling Nackabon skickat till kommunen strimlades – av misstag, enligt kommunen Foto: Mostphotos

Trippelfel ger Nacka svidande JO-kritik

Inget svar. Utebliven handling. Och en strimlad handling. JO riktar kritik mot natur- och trafiknämndens trippelfel, i ett ärende som handlar om snöröjning. Nacka kommun har sällan fått så svidande JO-kritik. Gunilla Grudevall–Steen (L), nämndens ordförande, ger utan förbehåll JO rätt i sin kritik, och säger att kommunen har bett Nackabon om ursäkt.

  • Publicerad 08:00, 6 jun 2017

En särskild utbildning ska nu ordnas för kommunens personal, för att undvika att något liknande händer igen.

Nackabon ställde i mars 2015 ett antal frågor till kommunens natur- och trafiknämnd, om snöröjning. Snö plogades upp på Nackabons fastighet, mot Nackabons vilja.

Nackabon fick dock inget svar på sina frågor av nämnden.

I ett mejl till nämndens ordförande Gunilla Grudevall Steen begärde Nackabon i samma ärende att få en kopia av en allmän handling. Men Nackabon fick inte ut handlingen, inte heller fick han ett beslut som gick att överklaga.

Nackabon anmälde natur- och trafiknämnden till JO.

Misstag

I oktober samma år JO-anmälde Nackabon nämnden igen, efter att ha fått svaret från kommunen att en skrivelse från honom i samma ärende, ”av misstag strimlades”.

JO ger nämnden kritik på alla tre punkter.

Att en myndighet får kritik på så här många punkter är inget unikt, åtminstone inte för JO:s del, det har förekommit tidigare, enligt Charlotte Håkansson, byråchef vid JO:

– Det är inte så ovanligt, säger Charlotte Håkansson.

I Nacka kommun är den massiva JO-kritiken däremot ovanlig, enligt Gunilla Grudevall–Steen (L), ordförande i natur- och trafiknämnden:

– Det här är ett väldigt ovanligt fall. Det som hänt är oerhört olyckligt, vi har pratat med honom (Nackabon) vid flera tillfällen och har bett om ursäkt. JO har helt rätt i sin kritik, det får vi ta till oss, säger Gunilla Grudevall–Steen.

”Det här är ett väldigt ovanligt fall.”

Orsakerna till det inträffade är en ”konsekvens av olika saker”, enligt Grudevall–Steen, bland annat stor arbetsbelastning inom förvaltningen. Däremot handlar det enligt Grudevall–Steen inte om okunskap bland anställda, om vilka regler och lagar som gäller vid utlämnande av handlingar.

– Nej, det handlar snarare om att rutiner inte fullföljs, att personalen har mycket att göra, säger Grudevall–Steen.

Särskild utbildning

För att undvika att liknande brister i hanteringen av allmänna handlingar och besvarande av frågor inträffar igen, ska en särskild utbildning ordnas av kommunen för att säkerställa att personalen har kunskaper om hanteringen av allmänna handlingar.

Varför brevet strimlades har nämnden dock inte kunnat klara ut.

Natur- och trafiknämnden skriver i sina svar till JO att det strimlade brevet måste beaktas som en engångshändelse och att det inte finns anledning att vidta någon särskild åtgärd för att undvika att liknande ska hända i framtiden.

Av svaren som nämnden lämnat till JO framgår också att kommunen inte längre plogar bort snö på skaftvägar, orsaken till Nackabons klagomål. Skaftvägar är helt enkelt inte av allmänt intresse utan endast till nytta för ett fåtal fastigheter, anser kommunen.

Fakta

Få anmälningar leder till JO-kritik

70 procent av anmälningarna till JO skriver JO av direkt, utan utredning.

7–10 procent av JO-anmälningarna leder till JO-kritik.

2016 gjordes 7 928 anmälningar till JO.

JO har till uppgift att utöva tillsyn över domstolar och andra myndigheter.

 

 

Källa: JO
Visa merVisa mindre