Berga i Solna är ett av de boende som menar att de har lyckats stoppa corona och nu är "friskförklarat". Foto: Christian Lärk

Trendbrottet: Många äldreboenden har rensat bort smittan

Efter en nattsvart vår med tusentals äldre som smittats av covid-19 och 800 döda har nu en lång rad äldreboenden i Stockholm lyckats sätta stopp för corona. Familjeläkarna, med vårdansvar på 180 äldreboenden i länet, ger beskedet att 44 drabbade boenden nu är ”friskförklarade”.

  • Publicerad 10:30, 21 maj 2020

Coronasmittan har fått bred spridning på äldreboenden i Stockholm. Drygt 2 000 äldre har bekräftats vara smittade och 800 har avlidit, enligt Region Stockholm. Statsminister Stefan Löfven beklagade senast i veckan alla förlorade liv i en intervju med Sydsvenskan.

Men nu syns ett visst ljus i mörkret. Smittspridningen minskar i nästan hela länet och samtidigt påstår en lång rad äldreboenden i Stockholm att de helt har rensat bort smittan.

”De har kämpat”

Familjeläkarna, som ansvarar för läkarvården på 180 äldreboenden i Stockholm, berättar att smittan har funnits på 120 av dessa under pandemin. På onsdagen kunde man konstatera att 44 av boendena helt var utan konstaterade fall. Liknande besked har nyligen kommit från omtalade äldreboendet Berga i Solna, från Koppargården i Råcksta och från boenden i Skärholmen.

– Det här innebär inte att man inte kan få in smittan igen, men de har i alla fall kämpat ner smittan som de har haft. Det finns fortfarande enstaka boenden som får in smitta och det är därför viktigt att poängtera att man måste göra allt för att undvika att få in smitta genom bland annat provtagning och hygienrutiner, säger Stefan Amér, verksamhetschef för Familjeläkarna.

Stefan Amér. Pressbild

Vad skulle det betyda för smittspridningen i stort om flera äldreboenden i regionen friskförklaras på det här sättet?

– Det skulle vara positivt, eftersom de äldre som bor på boenden är en så pass skör grupp. Om vi kan få ner smittspridningen på boendena så kommer såklart antalet smittade personer att minska och vi kommer att kunna se en positiv effekt på dödstalen i stort i landet, säger Stefan Amér.

Attendo: Pandemin långt ifrån över

Andra menar att det är alldeles för tidigt att i det här läget friskförklara äldreboenden.

– Det kan man inte göra, det här kan ju bara vara starten, det vet vi inte, säger en verksamhetschef för ett boende i södra Stockholm till Mitt i.

Och vårdjätten Attendo med boenden i hela länet, och som har avtal med Familjeläkarna, menar att det ännu är för tidigt att andas ut.

– Vi ser det inte på det sättet, vi fortsätter att jobba enligt de rutiner som vi var haft. Vi ser generellt en nedåtgående trend på våra boenden och det är naturligtvis glädjande. Men pandemin är långt ifrån över och vi har fortsatt strikta rutiner, säger Attendos presschef Makan Afshinnejad till Mitt i.

Saknas riktlinjer för friskförklaring

Region Stockholm har inte några riktlinjer för vad det innebär att friskförklara ett helt boende, förklarar Maria Rotzén, biträdande smittskyddsläkare vid Smittskydd Stockholm.

Hon har därför svårt att svara på om det går att friskförklara boenden i det här läget.

– Det är självklart mycket glädjande om fler äldreboenden i regionen får färre antal bekräftade fall. Det är viktigt att få ner smittspridningen på särskilda boenden för äldre, det kan delvis påverka smittspridningen i stort, men framför allt är det de äldre som drabbas allra hårdast av covid-19. Att skydda äldre och riskgrupper från smitta är därför av största vikt, skriver hon i ett mejl till Mitt i.

Fakta

Friskförklring av boende – det här krävs

  • För att ett boende ska kunna räknas som fritt från corona krävs det att ingen person på boendet har haft symptom de senaste två dagarna eller insjuknat de senaste två veckorna, enligt Familjeläkarna, som ansvarar för läkarvården på 180 äldreboenden i Stockholm.
  • 120 av dessa boenden har under pandemin haft konstaterade fall av corona – totalt handlar det om 1240 konstaterade fall. På onsdagen hade 517 personer tillfrisknat medan 477 hittills har gått bort. Många av de som har varit sjuka under lång tid är nu på bättringsvägen och den närmaste tiden räknar Familjeläkarna därför med att siffran över de som tillfrisknar kommer att stiga.
  • På onsdagen var 44 av boendena helt utan konstaterade fall av covid-19.
  • Under pandemin har 71 av de 120 boendena haft stor lokal smittspridning med fem eller fler smittade. På onsdagen var den siffran nere i 11.
  • Av länets totalt 313 särskilda boenden och 70 korttidsboenden är det 220 som har eller har haft någon boende med positiv diagnos av covid-19, enligt Region Stockholm.

Visa merVisa mindre