En valförättare plockar in skylten utanför en vallokal på Albyberget förra hösten. Foto: ANNA z ek

Tre partier ifrågasätter valinformatörerna i Botkyrka

Efter skandalen i valrörelsen skrev Sverigedemokraterna i Botkyrka en motion om att systemet med valinformatörer ska ses över. På torsdag ska motionen upp i kommunfullmäktige.

  • Publicerad 05:22, 23 okt 2019

På torsdag väntas Sverigedemokraternas motion få svar i fullmäktige. Sverigedemokraterna menar att systemet med valinformatörer bör ses över och att det måste göras ”ordentlig bedömning och bakgrundskoll” på de som ska jobba som valinformatörer. Om det ändå inte fungerar bör systemet med valinformatörer tas bort skriver SD.

Skandal i valrörelsen

Motionen skrevs efter skandalen i valrörelsen förra hösten då Miljöpartiets Ali Khalil var inblandad då Moderaterna lovades röster i utbyte mot ett bygglov för en ny moské och församlingslokal i Alby. Även en valinformatör var inblandad i skandalen och fick sparken av Botkyrka kommun.

Vill ta bort

I kommunstyrelsen yrkade förutom Sverigedemokraterna, både Moderaterna och Tullingepartiet bifall till motionen. Både Tullingepartiet och Moderaterna skriver dock i sina yttranden att de vill se att systemet tas bort.

”Vi menar på att ingen person kan, i alla lägen och på direkta frågor, hålla sig neutral och objektiv.” skriver Moderaterna bland annat.

Kommundirektören försvarar systemet

Förslaget från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige på torsdag blir dock att avslå motionen. I underlaget till politikerna skriver kommunledningsförvaltningen med kommundirektören Leif Eriksson i spetsen att valinformatörerna är viktiga i jobbet att öka valdeltagandet i kommunen. De skriver också att det rör sig om enskild händelse och att de vidtagit åtgärder för att säkerställa att uppdragen som valinformatör genomförs på rätt sätt. I underlaget skriver de:

”Bland annat har principerna om neutralitet och opartiskhet tydliggjorts i uppdragsbeskrivningen för valinformatörerna.”

Botkyrka kickar valarbetare efter röstfiske

Tidigare M-toppen var lockbete i SVT:s avslöjande