Tre nya cykelvägar på gång i Solna

Solnas cykelvägar ska bli fler och bättre. Innan året är slut vill staden anlägga tre nya cykelvägar.

  • Publicerad 05:48, 17 sep 2020

15 miljoner kronor satsas på cykelvägnätet i Solna i år. Målet: 20 procent av all trafik i Solna ska vara cykeltrafik till år 2030.

Bredare cykelbanor, tydligare gränser mellan bil- och cykeltrafik och bättre säkerhet är några av satsningarna som ska genomföras under hösten.

– Det ska fortsätta bli enklare att cykla i Solna, säger Magnus Persson, ordförande i tekniska nämnden.

Varningssystem vid ridskolan

Ett exempel är ombyggnationerna vid ridskolan vid Huvudsta allé. En ny kombinerad rid- och gångstig har anlagts som ska gå parallellt med bil- och cykeltrafiken. På så sätt hoppas staden minimera risken för olyckor mellan ryttare, cyklister och fotgängare.

Vid den nya stigen anläggs även ett nytt övergångsställe med varningssystem som ska signalera för trafik till och från ridskolan.

Flera nya cykelvägar

En annan satsning som tar fart under hösten är den nya, breddade, cykelvägen utanför Ulriksdalsskolan. När bygget är klart ska cykelvägen vara bättre upplyst än i dag.

Även Råsunda får nya cykelstråk. Två nya cykelfält, ett i varje riktning, kommer att anläggas längs Östervägen och S:t Ansgars väg på en sträcka på en kilometer.

Till sist satsat staden på ökad trafiksäkerhet på Solnavägen. Den befintliga cykelvägen ska breddas och sträckan mellan Centralvägen och Sundbybergsvägen får ny beläggning. Korsningen Solnavägen/Centralvägen ska bli säkrare.