Tre naturlekplatser planeras i Svedmyraskogen

Tre lekplatser i skogsmiljö, där förskolebarn i området ska kunna lära sig mer om naturen. I kväll tas beslut om projektets framtid. – Vi kommer naturligtvis att rösta ja för ett genomförande, säger Lars Bäck (V), ordförande i stadsdelsnämnden.

  • Publicerad 15:20, 20 sep 2018

Naturlekplatsen – som förslaget ser ut i dagsläget – är tänkt att vara uppdelad i tre delar, placerade på olika platser i Svedmyraskogen.

– Det är olika naturkaraktärer på platserna, så att man kan utnyttja naturen som den är. Ett område är bergigt, ett är väldigt skogslikt och mörkare med mycket gran, sedan har vi ett ställe som är ganska fuktigt delar av året och där det står lite vatten, säger Jan Ekman, parkingenjör.

Exakt hur lekplatserna kan komma att utformas återstår att se.

– Det finns en idé som vi har diskuterat med förskolorna i området, säger Jan Ekman.

Så mycket kostar det

De tre lekplatserna ska ligga i anslutning till parkvägar för att vara tillgängliga för personer med funktionsvariationer. Förutom att vara platser för lek, ska de även innehålla pedagogiska inslag för lärande om naturen.

Kostnaden projektet beräknas till 6,5 miljoner kronor, en summa fördelad på åren 2018 till 2020.

– Vi har fått pengar över från andra projekt och kan förhoppningsvis vara färdiga före 2020, säger Jan Ekman.

Naturlekplatsernas planerade lägen och utformning i Svedmyraskogen, med reservation för att mindre förändringar kan ske. Foto: Illustrationsplan från Nyréns arkitektkontor/Stockholms stad

Beslut tas i kväll

Frågan att anlägga en naturlekplats började som ett medborgarförslag. I kväll beslutar Farsta stadsdelsnämnd om projektets framtid.

– Vi rödgröna är i majoritet och vi kommer naturligtvis att rösta ja för ett genomförande och att fullfölja det här, säger Lars Bäck (V), ordförande i stadsdelsnämnden.

Fotnot: I kväll tas även beslut om att anlägga ett utegym på Gubbängsfältet – något som vi tidigare skrivit om.