Tre heta frågor på fullmäktige

Under torsdagen samlas kommunfullmäktige i Tyresös gymnasium för att ta beslut i en rad ärenden. Mitt i Tyresö har listat tre intressanta frågor.

  • Publicerad 15:16, 16 maj 2018

1. Ny skrivarskola med digital inriktning

Tyresö kan få en ny skrivar- och författarskola med digitalt berättande i fokus.

Blioteket har tidigare erbjudit en skrivarverksamhet kallad ”Skrivarklubben” för barn mellan 8-13 år. Men nu kan Kulturskolan ta över facklan.

Förvaltningens utredning visar att det finns en större efterfråga på digitala medier och digitalt berättande.

Därför är nu förslaget att den nya skrivar- och författarskolan ska kombinera berättarkonsten med modern digital teknik och media.

Kommunfullmäktige ska under torsdagen ge tummen upp eller ned till förslaget om en skrivarskola med digitalt fokus. Det slutgiltiga beslutet tas senare i år.

2. Tyresö köper mark av Stockholms stad (i Nacka)

I flera år har Tyresö kommun velat köpa ett markområde som ligger i Nacka men ägs av Stockholms stad.

Under torsdagen ger kommunfullmäktige tummen upp eller ned till prislappen på 68,4 miljoner kronor.

Tyresö kan ta över del av Nacka

3. Ny integrationsstrategi

Tyresö kommun kan under torsdagen anta en ny integrationsstrategi.

Målet med strategin är att minska utanförskap och få fler att bli en del av samhället. Tanken är att den ska vägleda kommunanställda, kommunens verksamheter samt politiker.

Det handlar om riktlinjer och konkreta åtgärder inom områdena fritid, språkkunskaper, delaktighet och påverkan, förskola och skola, arbete och bostadsmöjligheter.

Strategin pekar ut egen försörjning som en av de viktigaste målen med kommunens arbete med nyanlända.

Läs mer om kommunfullmäktiges möte här.

Följ mötet via Tyresö kommuns webb-tv.