Ojämlikt. Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare för Cancerfonden, anser att regionen måste ta till krafttag för att öka deltagandet i screeningen. Foto: Pressbild Cancerfonden

Tre av tio kvinnor struntar i mammografi

Region Stockholm är sämst i landet på att locka kvinnor till mammografi. Bara sju av tio hörsammar kallelsen. Oacceptabelt, anser Cancerfondens generalsekreterare.

  • Publicerad 05:00, 23 sep 2021

Kvinnor mitt i livet, med barn och jobb och som inte tar sig tid att bry sig om sig själva.

Stockholms kvinnor är sämst i landet på att gå på mammografi. Det visar en rapport från Cancerfonden.

I Region Stockholm deltar 71 procent av dem som blir kallade. I hela riket är siffran 81 procent.

Men deltagandet skiljer sig åt även inom regionen. I områden med lägre utbildning och inkomst är deltagande lägre.

Få i Spånga – fler på Söder

I Spånga hörsammar bara 61 procent kallelsen, i Kista och Skärholmen 62 procent. Högst andel som deltar har Sofia församling på Söder, med 78 procent.

När det gäller kommuner så ligger Nacka i topp med 76 procent, samt Täby och Vallentuna (75 procent). I botten ligger Botkyrka med 64 procent.

– Det är helt oacceptabelt att vi fortfarande har så stora skillnader. Alla regionpolitiker oavsett färg måste arbeta systematiskt för att nå de personer som i dag inte deltar i screeningen. Och det måste hända nu, varje dag vi väntar innebär ett enormt mänskligt lidande, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare för Cancerfonden, i ett pressmeddelande.   

Större chans att överleva

Alla kvinnor i åldrarna 40–74 kallas till mammografi. Vid screeningen kan cancer upptäckas tidigt, vilket ger en bättre prognos för bot och överlevnad.

Varje år drabbas omkring 9 000 kvinnor av bröstcancer i Sverige. 60–70 procent av fallen upptäcks vid mammografi.

Så ska screening för bröstcancer bli effektivare i Stockholm

Kvinnor i åldrarna 23–64 kallas även till cellprov för att upptäcka livmoderhalscancer. Också här är deltagande lågt jämfört med övriga landet, 58 procent mot 71 procent.

Många går privat i stället

Den låga siffran kan till viss del bero på att många kvinnor i Stockholm går hos privata gynekologer, och passar på att ta cellprov när de ändå är där. I Cancerfondens rapport ser det då ut som att de avstått från cellprov.

I Region Stockholm är en stor del av vården privat via vårdvalet, och i viss mån kan även den låga mammografi-siffran hänvisas till det.

Lägre i utsatta områden

Men den största orsaken är segregeringen, enligt Karin Leifland, överläkare och processledare på RCC.

– Deltagandet beror på område. Samma områden som har låg andel som vaccinerar sig mot covid-19 har låg andel som deltar i screening. Det är absolut inte bra, säger hon.

Tar sig inte tid

De insatser som görs handlar om information på olika språk och hälsoinformatörer på plats ute i centrum och som går ut i de lokala föreningarna.

Något som varit effektivt är att skicka en ny kallelse till dem som uteblivit. 30 procent av dem dyker då upp.

– Helst skulle man gå hem till alla för att vara säker på att nå ut! Det handlar både om svenska kvinnor och utrikesfödda. Ofta kvinnor mitt i livet, med barn och jobb och som inte tar sig tid att bry sig om sig själva, säger Karin Leifland.

Här finns info om screening och cancer

Information om screening för bröstcancer, livmoderhalscanser samt tjock- och ändtarmscancer finns på 1177 Vårdguiden.

Cancerrådgivningen vid Regionalt cancercentrum för den som fått en diagnos, är orolig eller har frågor nås på telefon 08-123 138 00.