Grävs upp. Cirka 8000 kubikmeter lera och torv väntas schaktas bort från våtmarken intill roslagsbanan i Kragstalund, om allt går som planerat. Foto: Mostphotos

Träsket i Kragstalund ska grävas upp och bli bostäder

Nästa år kan lastbilar synas frakta bort stora mängder lera och torv från våtmarken i Kragstalund. I veckan fick planerna på att bygga bostäder på platsen grönt ljus av domstol.

  • Publicerad 12:06, 4 okt 2019

En ny detaljplan håller på att tas fram för Kragstalund Östra, skogsområdet cirka 350 meter söder om Roslagsbanan, mellan Kragstalunds station och Zetterlunds väg.

Där vill fastighetsägaren Kragsta Park AB gräva upp våtmarken på platsen, totalt 7300 kvadratmeter, och fylla ut den med olika typer av krossad sten – för att sedan kunna bygga nya bostäder på platsen.

Tanken är att det ska bli 50 lägenheter i flerbostadshus och 9 radhus. Trafiken till området ska försörjas genom Zetterlunds väg, som man enligt planförslaget ska bredda och förse med gång- och cykelbana.

På grund av projektets omfattning behövde fastighetsägaren först söka tillstånd hos mark- och miljödomstolen – vilket man gjorde i december förra året.

Ska kompenseras

Nu den 1 oktober kom beskedet att ansökan beviljats. Ett av villkoren i domen är att Kragsta Park kompenserar för de 7300 kvadratmeter stora våtmarksvärden som går förlorade. I första hand ska våtmarken Byle mosse, som ligger öster om området, stärkas, skriver mark- och miljödomstolen.

Ett annat villkor är att banvallen utmed Roslagsbanan säkras, för att undvika erosion när våtmarksmaterial schaktas bort. Detta ska man göra med spont.

Bolaget redovisar i sin ansökan att allt organiskt material upp till två meter under markytan ska grävas upp. Totalt räknar de med att cirka 8000 kubikmeter torv och lera behöver schaktas bort.

Vägen ska breddas

Arbetet får inte påbörjas förrän den nya detaljplanen för området vunnit laga kraft, därefter ska arbetet vara klart inom fem år.

Kommunen tog fram en första version av detaljplanen under 2017, som varit ute på samråd. Därefter togs ett nytt förslag fram, då ytterligare synpunkter från närboende fick komma in.

– Vi arbetar med detaljplanen och räknar med att den kommer vara redo att tas upp i kommunfullmäktige kring årsskiftet, säger projektledaren Maria Hansson.

VallentunaDirekt har sökt företrädare för Kragsta Park som avböjer intervju.

Det visade miljöanalysen

Inventering visar att de ekologiska förutsättningarna inom området är låga.

Inga skyddade arter har påträffats, utom en rödlistad tallticka.

Våtmarken påverkades redan när den skars av från Byle mosse i samband med Roslagsbanan, Zetterlunds väg och bostadsområdena omkring.

Byle mosse väntas inte påverkas under eller efter byggarbetet.

Om arbetet medför oförutsedda skador ska det tas upp för prövning i mark- och miljödomstolen inom fem år från det att arbetet slutförts.

Visa merVisa mindre