Svante Berg och Bengt Svensson vill se större förändringar längs med Gudöbroleden, bland annat att vägen sänks ner och överdäckas vid ­Alléplan. ”Man måste utreda den frågan på ett seriöst sätt och ställa den mot andra alternativ och väga för- och nackdelar”, säger Svante Berg. Foto: Sacharias Källdén

Trafikverkets plan för Gudöbroleden

Trafikverket planerar att bygga om vid Gudöbroleden med mål att göra det smidigare och säkrare för dem som cyklar, går och åker buss. Trollbäckens Egnahemförening tycker att det saknas ett helhetsgrepp.

  • Publicerad 08:50, 26 nov 2020

Bilar åker förbi på Gudöbroleden vid Alléplan. Svante Berg och Bengt Svensson från Trollbäckens Egnahemförening står i rondellen. Här vill de att vägen överdäckas och ersätts av ett torg.

– Gudöbroleden delar samhället i dag. Torget skulle bli sammanbindande för de båda delarna, säger Bengt.

Föreningen har tyckt till om Trafikverkets planer. Myndigheten arbetar med att ta fram en vägplan som bland annat Tyresöbor nyligen har fått tycka till om.

Två fokus i planerna

Sträckan som ingår är ungefär 5,5 kilometer lång och börjar i Haninge, går genom Tyresö och slutar i Skrubba.

Det finns två fokus: att bygga om och till gång- och cykelvägen och att göra det bättre för busstrafiken. I dag finns det problem både med trafiksäkerhet och framkomlighet, konstaterar Trafikverket.

Gång- och cykelvägen ska bland annat bli bredare och rakare för att kunna bli ett så kallat regionalt cykelstråk.

– Det är en sträcka som ska vara väldigt attraktiv att cykla. Vi kommer bredda den och separera gående från cyklister. Vi ska försöka räta upp det hela, säger Helena Södergård, projektledare.

Körfält vikt åt bussar föreslås på vissa delar av sträckan liksom ombyggnad av korsningar och trafiksignaler som prioriterar kollektivtrafik.

Det här föreslår Trafikverket

Vägplanen täcker 5,5 km. Sträckan börjar nära rondellen vid Grindstuvägen i Haninge och slutar nära trafikplats Skrubba. Preliminär byggstart är 2024.

Det här föreslår Trafikverkat bland annat:

✔ Bredda gång- och cykelvägen till 4,3 meter som är standarden för regionalt cykel-
stråk. Gäller mellan Grindstuvägen och Skrubba Malmväg, eventuellt med undan-
tag för smala passager.

✔ En 1,7 km ny gång- och cykelväg mellan Skrubba malmväg och trafikplats Skrubba.

✔ Kollektivtrafikkörfält på två sträckor: mellan trafikplats Skrubba till Skrubba Malmväg och mellan Modevillan till Vendelsövägen.

✔ Ombyggnad av korsningar och singalprioritering för bussar.

Källa: Trafikverket samrådsunderlag

Visa merVisa mindre

Helena poängterar att det är i ett väldigt tidigt skede.

– Hittills har det varit översiktligt. Nu är vi i startgroparna för att börja jobba med lösningar och detaljer.

Ett 30-tal har tyckt till

Ett 30-tal synpunkter kom in från allmänheten i det första samrådet.

– Vi har noterat dem och kommer att ha fortsatt dialog. Vi vill inte köra vårt eget race utan få input tidigt.

Trollbäckens Egnahemsföreningen anser att det främsta problemet på leden är bussarnas blandning med biltrafiken och vill att ett mål ska vara separata bussfiler hela vägen, för att främja busstrafiken. Föreningen vill också bland annat att rondeller ersätter korsningar.

– Det man sysslar med i dag är frimärksplanering, små insatser här och var. Man måste se till helheten, säger Svante Berg och poängterar att föreningen i flera år har framfört sina åsikter till kommunen och Trafikverket.

Politiskt ja till sänkt hastighet

De är medvetna om att några av deras förslag skulle ta lång tid att få på plats och kräva stora investeringar.

– Man måste ha en plan att jobba emot även om det ligger tio femtio tjugo år framåt i tiden, säger Bengt Svensson.

Vill se ett större perspektiv

Tyresö kommun har också haft åsikter om planerna och anser bland annat att vägplanen bör omfatta hela leden.

”Vi anser att de ska göra en övergripande åtgärdsvalsstudie, där man tar ett större grepp om alla trafikslag och bedömer framtida utveckling i ett större perspektiv”, skriver Sofia Eneborg, strategisk trafikplanerare, i en kommentar till Mitt i.

Nästa chans att tycka till blir under nästa år.

Föreningens förslag i korthet

Ett urval ur Trollbäckens Egnahemsförenings yttrande som också Villaägarna Haninge-Tyresö står bakom liksom Vendelsö Fastighetsägareförening och Lindalens Egnahemförening:

✔ Ha som mål att bygga separata bussfiler hela vägen genom Tyresö.

✔ En minst 120 meter lång bit av leden sänks ner och överdäckas vid Alléplan. Bussarna och cykeltrafiken leds upp på det nya torget.

✔ Rondeller ersätter korsningarna vid Tutviksvägen, Sofieberg, Skogsängsvägen och Skrubba malmväg.

✔ Växtplanterade slänter och nersäkning av vägen ersätter bullerplanken.

Visa merVisa mindre