Foto: Mostphotos

Trafikverket utreder avgift i Södra länken

✔️Färre avstängningar. ✔️Färre köer. ✔️Minskad restid. En ännu inte publicerad rapport visar på effekterna av trängselskatt i Södra länken.

  • Publicerad 08:00, 7 sep 2017

Trafikverket har i en ännu inte publicerad studie undersökt effekterna av trängselskatt i Södra länkentunneln.

– Vi har tittat på olika varianter på trängselskatt i Södra länken. När man har trängselskatt får man mindre köer i högtrafik, trafiken skulle fungera bättre, säger Peter Huledal, enhetschef på Trafikverket.

Studien är än så länge ett arbetsmaterial.

– Vi har gjort olika analyser till Sverigeförhandlingen, det är i det sammanhanget vi gjort studien. Vi testar olika varianter, säger Peter Huledal.

När Mitt i tidigare i veckan pratade med trafikborgarrådet i Stockholm stad, Daniel Helldén (MP), sa han att en lösning på köerna i Södra länken kan vara trängselskatt:

– Det är inte bra att trafiken står still, en hög grav av nyttotrafiken måste fram. Då är trängselskatt ett alternativ för att få bort övrig trafik. Vi förordar trängselskatt för att lätta på trycket och få folk att ställa bilen, sa Daniel Helldén.

Påverkar inte

Att utredningen om Östlig förbindelse, motorvägstunneln mellan Nacka och Hjorthagen, skrotats påverkar inte:

– Nej, vi har inget uppdrag själv, det finns möjlighet för en kommun att ta initiativet till att införa trängselavgift, säger Huledal.

Det är i så fall upp till Nacka kommun eller Stockholm stad, eller båda kommunerna, att förslå trängselskatt.

Trängselskatten har effekt på trafiken, säger Peter Huledal.

– En liten effekt på flödet (köerna) har stor effekt på restiderna.

Färre avstängningar

Med trängselskatt skulle Södra länken inte behöva stängas av lika ofta som i dag på grund av säkerheten:

– Det skulle det sannolikt innebära, säger Huledal.

På Essingeleden infördes trängselskatt 1 januari 2016.

– Det har fått positiv effekt, framförallt på trafiken söderifrån. Tidigare har det varit kraftig köbildning, nu har man tjänat tio minuter i restid. Det är en ganska tydlig effekt som bland annat beror av trängselskatten, säger Peter Huledal.

Har ni analyserat vilka effekter trängselskatt skulle ha på fler vägar i Stockholm?

– Ja, det kan jag svara ja på, jag kan inte säga mycket mer. Det finns olika upplägg vi tittar på.

En enskild kommun, i det här fallet Nacka eller Stockholm eller båda, kan föreslå trängselskatt. Sedan är det riksdagen som tar beslutet.