Trafikverket säkrar mark för eventuell Östlig förbindelse

Trafikverket har preciserat var en möjlig framtida Östlig förbindelse skulle kunna byggas. Förslaget tydliggör för kommunerna var de inte får bygga, men aktualiserar samtidigt frågan om en ringled runt Stockholm.

  • Publicerad 12:10, 19 feb 2020

2018 strök regeringen tunnelförslaget Östlig förbindelse i sin Nationella plan där kommande väg- och järnvägssatsningar presenterades.

Tanken är en motorvägstunnel som skulle knyta ihop Norra och Södra länken för att förbättra kommunikationerna i Stockholms östra del – Nacka, Värmdö, Lidingö och Stockholm.

Men sedan dess har Trafikverket utrett det så kallade riksintresset, alltså den mark som pekas ut för ett möjligt bygge av Östlig förbindelse.

Och nu kommer alltså förslaget där Trafikverket preciserat marken. Bland annat har de pekat ut ett av tidigare tre alternativ för placering av tunnel.

Här är marken som pekas ut.

Kommunen kräver förbindelsen

I en undersökningen av den amerikanska trafiktjänsten Inrix har Stockholm det 63:e mest överbelastade vägnätet i världen. 

Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande i Värmdö kommun, ser det som ett bevis på att förbindelsen behövs.

Det första jag tänker på är att fega politiker kommer och går men vettiga tjänstemän med sakkompetens består. Trafikverket har tagit vara på de utredningar som kostat miljontals kronor och jag är återigen både glad och imponerad att de tar initiativet med att reservera mark. Infrastrukturplanering kräver långsiktigt tänkande och inte hur Stockholm ska se ut om fyra år. 

Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande i Värmdö. Foto: Värmdö kommun

Vill ge kommuner möjlighet att bygga mer

Trafikverket skriver i ett pressmeddelande att preciseringen tar hänsyn till de berörda kommunernas behov av att bygga bostäder på marken, men att de samtidigt bevarar möjligheten att i framtiden bygga Östlig förbindelse, om ett sådant politiskt beslut skulle komma.

– Det finns fortsatt ett stort behov av att förbättra framkomligheten genom att binda samman Norra och Södra länken. Behovet är så stort att det är ett så kallat riksintresse, och då behöver vi säkra mark för att kunna genomföra utbyggnaden i framtiden, säger Helena Sundberg, regional direktör på Trafikverket.

Förslaget går ut på remiss till berörda kommuner nu, sista svarsdatum är 15 maj.