Trafikverket har överklagat Tvärbanan till Helenelund

Trafikverket har överklagat detaljplanen för Tvärbanans förlängning till Helenelund. Dessutom har länsstyrelsen bestämt sig för att överpröva den. Orsaken är bland annat att ett cykelgarage vid stationen anses utgöra påtaglig skada för riksintresset Oskutsbanan. ”Orimligt”, menar Sollentuna kommun.

  • Publicerad 16:06, 15 nov 2019

– Trafikverket agerar på ett oväntat och beklagligt sätt. Deras agerande innebär att vi behöver se över förutsättningarna för projektets genomförande, med risk för förseningar och kostnadsökningar, säger Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande.

Det var i början av sommaren som Sollentuna kommun och Trafikförvaltningen (SL) enades om ett avtal kring hur kostnader och ansvar för Tvärbanans Kistagren ska fördelas.

Tvärbanan har kommit ett steg närmare Helenelund

Kommunfullmäktige godkände genomförandeavtalet i juni och de första entreprenaderna beräknades kunna påbörjas redan första kvartalet 2020, och trafikstart av tvärbanan skulle kunna ske 2023.

”Allmänna intressena är väl avvägda”

Men nu ser alltså Trafikverket och länsstyrelsen ut att sätta käppar i hjulen. De anser att det finns risk för ”påtaglig skada” på en framtida utbyggnad av Ostkustbanan, som är ett riksintresse.

”Orimligt”, menar kommunstyrelsen i Sollentuna som har fått möjlighet att yttra sig i ärendet. Kommunstyrelsen menar tvärtom att ”de allmänna intressena är väl avvägda i detaljplanen utifrån platsen förutsättningar som en del i den regionala stadskärnan Kista-Häggvik”.

– Deras motivering att säkerhetsavstånd inte uppfylls har inte hindrat andra anläggningar av liknande karaktär att uppföras i regionen. Det är bara att titta på Älvsjö och Jakobsberg, säger Henrik Thunes.

”Slumpmässiga bedömningar”

Utbyggnaden av Tvärbanan från Norra Ulvsunda via Bromma Blocks, Rissne och Kista till Helenelund påbörjades redan i maj med ledningsarbeten runt Bromma Blocks och arbete vid Bromma flygplats och Norra Ulvsunda hållplats.

När den så kallade Kistagrenen kan gå hela vägen fram till Helenelund återstår nu att se. Henrik Thunes är starkt kritisk till länsstyrelsens och Trafikverkets agerande.

– Den här sortens slumpmässiga och subjektiva bedömningar leder inte bara till förseningar av bostäder, det är dessutom enormt kostnadsdrivande och lägger ytterligare belastning på kommuner som redan har stora finansiella utmaningar inom välfärdsuppdraget, säger han.

Kraftig ökning av nya covidfall igen i Sollentuna

Nyheter Alla gymnasieskolor i landet stängs för att stoppa smittspridningen Vecka 48 konstaterades 339 nya smittade i Sollentuna – nytt veckorekord – enligt Folkhälsomyndighetens senaste siffror som presenteras i dag. Nu stängs alla landets gymnasieskolor och går över till...torsdag 3/12 14:38

58 nya bostäder kan byggas i centrala Edsberg

Nyheter Byggstart redan 2021 enligt kommunens planer Samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen har godkänt ett förslag till detaljplan för ytterligare bostäder i Edsberg. Det handlar om 58 nya lägenheter på fastigheten Eklövet 3 alldeles norr om...torsdag 3/12 11:13