Står fast. "Vi får inte ta hänsyn till civilrättsliga avtal," säger Rami Yones om att Sverigeförhandlingens överenskommelser hotas. Foto: Eva Jonsson

Trafikverket: "Det är jätteolyckligt"

Att Vallentunas bostadsbyggen stoppas är olyckligt, men samtidigt inte något som Trafikverket kan ta hänsyn till. Det säger myndighetens samhällsplaneringschef Rami Yones.

  • Publicerad 10:21, 21 nov 2020

Han håller inte med kommunen om att Vallentuna hölls utanför arbetet med den nya kartan, den så kallade riksintressepreciseringen.

– Vi har involverat alla berörda kommuner i den mån det varit möjligt. När vi skickar ut på remiss har de alla möjligheter att komma med synpunkter. Vi försöker verkligen att vara inkluderande eftersom det har så stor påverkan på deras bebyggelseplanering.

Enligt Rami Yones vinner riksintresset över kommunernas planmonopol.

Trafikverket har utpekat både Roslagsbanan och lågfartsflyget som riksintressen. De krockar nu för Vallentuna.

Avtalet med länsstyrelsen och regionen om att bygga bostäder som ska finansiera utbyggnaden av Roslagsbanan hotas av den omritade bullerkartan.

– Det är jätteolyckligt att det blir så. Men vi är en myndighet under regeringen. Vi ska säkra transportsystemen och får inte ta hänsyn till civilrättsliga avtal. Det hade aldrig länsstyrelsen gått med på.

Vallentuna kritiserar också att ni lutar er mot Swedavias utredning och inte gör någon egen.

– Swedavia är statligt. De äger och förvaltar Arlanda. Vi ska långsiktigt skydda nyttjandet och tillkomsten av anläggningen. Då måste vi ju ha dialog med dem som äger och driver flygplatsen. Något annat vore omöjligt. Så jag håller inte med.

I en debattartikel hävdar kommunalråden i Vallentuna, Sollentuna och Täby att bullergränserna inte tar hänsyn till att flyget blir tystare i framtiden.

– Jag upplever att de hänvisar till riktvärden vi använder och till Arlandas miljötillstånd. Det är stor sannolikhet att bullret blir mindre. Men det är inte detsamma som att vi kan ta hänsyn till det 2020. Riksintressena uppdateras kontinuerligt.

Kommunen kommer nu att kräva er på 100 miljoner i skadestånd.

– Ja, vad ska jag säga. Det är tråkigt att det ska gå så långt.

Så vad tror du kommer hända?

– Jag tror vi måste ha en jättenära dialog med Vallentuna om det här. De måste se över vilka möjligheter de har att ändå bygga. Det är väldigt viktigt att de får till de här bostäderna.