Trafikstrulet – här är partiernas lösningar

Fler direktbussar. Ändrade ankomsttiderna för Finlandsfärjorna. Båttrafik med infartsparkeringar. Låt Stockholm stad betala för fler båtlinjer från Nacka till stan. Mitt i frågade hur partierna vill minska strulet i kollektivtrafiken.

  • Publicerad 08:05, 17 maj 2018

Bussar som fastnar i trafikköer. En ny hiss som går sönder redan efter en vecka. En tunnelolycka som stoppar nästan all tågtrafik på Saltsjöbanan.

Kollektivresenärer i Nacka och Värmdö har bitvis haft en arbetsam period att ta sig in till Slussen på morgnarna, i samband med att Slussen byggs om, ett arbete som kommer att pågå flera år framöver.

Lokaltidningen Mitt i Nacka har ställt några frågor till partierna vilka lösningar de ser.

Vill ha direktbussar

Några av partierna förespråkar direktbussar till andra ändhållplatser än Slussen, som Gullmarsplan, Årstaberg och Skanstull.

För att minska trängseln på Stadsgården kan en del av lösningen vara att låta Finlandsfärjorna anlända vid andra tider än mitt i rusningstrafiken, tror Liberalerna.

Kristdemokraterna för fram tanken på en cykelfärja till Djurgården.

Nackaborna och Värmdöborna måste få kompensation, anser Sverigedemokraterna, exempelvis genom subventionerat SL-kort.

Vill ha fler båtförbindelser

Moderaterna anser att Stockholm stad, som partiet anser förorsakar problemen genom ombyggnationen av Slussen, borde betala extra för båtförbindelser från olika platser runt om i Nacka och in till stan.

Här nedan kan du läsa partiernas svar.

Fakta

Här svarar partierna på Mitt i:s frågor

Lokaltidningen Mitt i Nacka ställde två frågor till partierna:

Anser du att Nackaborna bör få kompensation för att resorna till Slussen blir krångligare under Slussen-bygget, exempelvis subventionerat SL-kort? 

Har du övriga synpunkter på hur kollektivresenärer ska kompenseras för krångligare arbetsresor?

Så här svarar partierna:

Liberalerna:

Det är Stockholms stad som bygger om Slussen, och då kan inte SL krävas på någon ersättning. Vi tycker däremot att man ska sätta in fler direktbussar till andra platser, till exempel Årstadal, Gullmarsplan, Medborgarplatsen, Solna och Kista, och dessutom en direktbuss Orminge-Sickla så att fler kan ta tvärbanan. 

Fler direktbussar till andra platser än Slussen, fler pendelbåtar, och på sikt förstås, tunnelbana till Nacka. Vi vill också att det blir enklare att ha med sig cykeln, t.ex. genom att man har bra parkeringar för cyklar vid alla busshållplatser. En annan idé är att undersöka om Finlandsfärjorna kan anlända vid andra tider än mitt i rusningstrafiken för att minska trängseln på Stadsgården.

Kristdemokraterna

Det är i och för sig inte orimligt att kompensera någon som drabbas. Men om man inför en subvention så blir gränsdragningen svår och resultatet orättvist. Vi tror inte att kostnaden för administration av det systemet skulle stå i proportion till fördelarna.

Vi försöker kompensera genom praktiska alternativ. Vi har förlängt tvärbanan, förbättrat för cyklisterna, lyckats få igång båtpendling som vi försöker få SL att utveckla, t ex med tätare turer och cykelfärja till Djurgården. Och väljer man att cykelpendla förbättrar man dels sin egen hälsa, dels möjligheterna för den som måste ta bilen.

Vänsterpartiet:

Det räcker inte med kompensation för strulet, trafiken måste helt enkelt bara fungera. Fler olika bussar med andra mål än Slussen, t ex Centralen, Gullmarsplan, Skanstull, Årstaberg, Liljeholmen, måste snabbt inrättas – de ska gå inte bara under rusningstid. Direktbussar även till Gullmarsplan. Slussen-terminalen måste också kompletteras med dubblerade hissar.  Öka turerna och inrätta fler linjer med båt, komplettera dem med matarbussar från t ex Orminge och Nacka Forum.

Andra krav vi ställt länge är regnskydd för avstigande vid Slussen, öppna spärrlinjer till tunnelbanan som skulle minska köerna. Vi har också lagt konkreta förslag hur busstrafiken längs Stadsgårdsleden kunde förbättras så att man tjänar avsevärt med tid. Vänsterpartiet har länge drivit frågan om nolltaxa i kollektivtrafiken. Det vore den bästa kompensationen.

Sverigedemokraterna:

Nackaborna (och oxå Värmdöborna) bör få kompensation exempelvis genom subventionerat SL-kort. Hur detta görs i praktiken måste kommunen och landstinget lösa. 

Men framför allt måste vi hitta en lösning till kollektivtrafiken. 

Östra förbindelse på lång sikt – behöver inte vara tunnel utan en vacker bro som vore billigare och snabbare. Se till att Saltsjöbanan går till Slussen så snart som möjligt. Minska byggtakten i Nacka innan Tunnelbana är färdig. Snabba åtgärder är flera infartsparkeringar och båttrafik med infartsparkeringar.

 Moderaterna:

Det viktigaste är att Stockholms stad, som förorsakar problemen genom ombyggnationen av Slussen, gör absolut allt man kan för att minimera störningarna både i tid och i omfattning. De borde t ex betala för extra båtförbindelser från platser runt om i Nacka och in till stan och se till att det finns tillräckligt med hisskapacitet vid Slussen för alla med barnvagn eller svårighet att gå i trappor. Den nytta terminalen som nu byggs måste ha tillräckligt många avstigningsplatser så att bussarna slipper köa längs Stadsgården på morgnarna. Dessutom är det verkligen ogenomtänkt att ta bort ett körfält på Stadsgården samtidigt som Slussen byggs om, det skapar bara extra störningar. 

Ja, Stockholms vänstermajoritet kunde ju ändra sin negativa inställning till Österleden, så att vi kan börja bygga den helt nödvändiga förbindelsen mellan Södra och Norra länken. Det skulle vara ett välkommet besked för alla som behöver komma till jobbet i tid. 

Centerpartiet:

Det är Stockholms stad som är ansvarig för ombyggnaden av Slussen och synpunkter på saker som inte fungerar måste det framföras till staden, inte till  Nacka kommun eller SL. Ombyggnaden av Slussen är dock nödvändig för att få en fungerande trafiksituation både för bussar, Saltsjöbanan, bilar och annan trafik som måste förbi Slussen. Vi är medvetna om att det blir några jobbiga år fram tills att nya bussterminalen i Katarinaberget blir klar.  När Nacka får tunnelbana minskar också beroendet av omstigning vid Slussen.

I övrigt vill Centerpartiet satsa på mer pendelbåtstrafik, det kan avlasta tex Slussen. Vi vill se snabba och miljövänliga båtar samt ansöka om dispens så att båtarna får köra snabbare vilket kortar restiden.

Vi vill ha busstrafik som har andra målpunkter än Slussen, såsom Gullmarsplan, Cityterminalen. Vi vill ha digitalt uppdaterad info om trafikläget till alla trafikanter, så det går att undvika köer t.ex. Uppmuntra nackabor som har möjlighet att välja olika tider för arbetsresor eller jobba hemifrån ibland. Det måste bli lättare att cykla och det måste finns bra cykelparkeringar vid större kollektivhållplatser och stationer. Centerpartiet anser att det ska vara trevligt att åka kollektivt och du ska få ett mervärde av att åka med kollektivtrafiken, du ska ha möjlighet att jobba på bussen eller båten och det ska t.ex. finnas eluttag. Vi vill också bygga ut Östlig förbindelse (Österleden).

Socialdemokraterna:

Problemet är att Nackamoderaterna lade sig platt för sina partivänner i Stockholm när beslutet om Slussen togs istället för att företräda Nackabornas bästa. Nu blev Slussenombyggnaden så här besvärligt. Tanken på kompensation är förvisso sympatisk, men i praktiken svår. Ska det beröra de som är folkbokförda i Nacka? Vad gör vi med de som bor utanför och jobbar i Nacka? Eller de som besöker Nacka ofta?

Det är åtminstone bra att regeringen ser till att ungdomar ska kunna ha kostnadsfri tillgång till kollektivtrafik under sommaren.

Nackalistan:

Nej, även om förseningskostnaderna redan nu är betydande för resenären, blir det för krångligt administrativt och ger inga långsiktiga förbättringar. Prioritera hellre skattepengarna till förbättrad kollektivtrafik och infartsparkeringar. Infartsparkeringarna planeras ju minska med 60 procent i Boo och 40 procent i Sickla de närmaste tre åren.

Prioritera minskat antal trafikanter genom att senarelägga vissa bostadsprojekt tills behövlig infrastruktur finns på plats, satsning på fler infartsparkeringar i bra trafiklägen och förbättring av kollektivtrafiken: fler och bekvämare bussar, ökad båttrafik, direktbussar mm.

Visa merVisa mindre