14.30 i dag sammanträder trafiknämnden. Men beslutet om förändringarna i SL-trafiken är redan taget, av tjänstemännen på förvaltningen. Foto: Åsa Sommarström

Trafiknämnden fick inte bestämma om förändringar i busstrafiken

I dag tas förändringarna i SL-trafiken, bland annat stora försämringar i bussförbindelserna för många Sollentunabor, upp när trafiknämnden i Region Stockholm sammanträder. Men hoppas inte på för mycket – beslutet är redan fattat av tjänstemännen på trafikförvaltningen.

  • Publicerad 14:36, 25 nov 2019

– Politikerna måste ta sitt ansvar och ta beslut om trafikförändringarna. SL:s tjänstemän ska föreslå förändringar, men de ska sedan godkännas av de valda politikerna i trafiknämnden. Då blir alla handlingar öppna för allmänheten och det blir en ventil där dåliga förändringar kan upptäckas och stoppas, säger Jens Sjöström (S), oppositionsråd och 2:e vice ordförande i trafiknämnden.

Han och Socialdemokraterna är kritiska till flera av trafikförändringarna som börjar gälla den 15 december.

Sollentuna får sämre bussförbindelser

– Vi tycker att det är stora försämringar i busstrafiken i länet, och i synnerhet i Sollentuna där det handlar om drastiska förändringar som från ena dagen till den andra ställer till det för folk, säger Jens Sjöström.

Beslutet redan taget

Men framför allt vänder han sig alltså emot att nämnden inte ens ska fatta beslut om trafikförändringarna på sitt sammanträde i eftermiddag.

Trafikförändringarna tas upp bara som ett ”informationsärende” till politikerna i nämnden. Beslutet är redan taget av tjänstemännen.

– Trafikförändringarna måste upp på en politisk nivå, säger Jens Sjöström.

”Man måste vara lyhörd”

När det gäller linjeförändringarna i Sollentuna var de ute på remiss i våras, då kommunen fick ge sina synpunkter. Sedan kom beskedet om förändringarna i mitten av november, en månad innan de genomförs.

– Det påverkar folks vardag jättemycket. Skolelever kan plötsligt inte ta bussen till skolan. Det är snabba beslut utan dialog och folk undrar: Var i ligger logiken? Man måste vara lyhörd gentemot kommunerna – till en viss gräns förstås, man måste ju ta hänsyn till hela länet också, säger Jens Sjöström.

”Det är vi som har kunskaperna”

Beslutet om trafikförändringarna har delegerats till Sara Catoni, tillförordnad chef på trafikförvaltningen, och Fredrik Cavalli-Björkman som är trafikdirektör på trafikavdelningen.

– Förvaltningen hanterar processen, det är en så pass trafikal fråga och det är vi som har kunskaperna. Men vi lyssnar på resenärer, kommuner, bussentreprenörer och andra inblandade, säger Elin Lindström, presstalesperson på SL.

Förvaltningen skulle väl kunna ta fram förslag men ändå låta nämnden ta beslutet?

– Ja, men politiken har samtidigt inflytande ändå över processen, det är politikerna som sätter budgeten.

”Förändringar måste göras långsiktigt”

Men det räcker inte, menar Jens Sjöström.

– Nej, vi måste återta den demokratiska makten över trafiken, säger han.

Innan man lägger ner en linje med lågt resande bör Region Stockholm tillsammans med kommunen försöka hitta åtgärder för att öka resandet på linjen, exempelvis med fler bostäder, marknadsföring eller bättre gatuplanering, tycker Jens Sjöström.

– Busstrafiken ska bli snabb, pålitlig och attraktiv. Förändringar måste göras långsiktigt och stabilt, inte så ryckigt som i dag, säger han.

Skenande elpriser oroar Sollentunas husägare

Nyheter Sotarna har mer än någonsin att göra och SEOM uppmanar till sparsamhet Nya prognoser visar elpriserna kan bli tre gånger så höga som förra vintern – minst. Nu uppmanar kommunens energibolag Sollentunaborna att göra vad de kan för att spara både el och pengar.söndag 2/10 6:50