Trafikkontoret svarar om Värtavägens nya cykelbana

Östermalmsnytts läsare har reagerat både positivt och negativt på artikeln om nya cykelbanan utmed Värtavägen, som vi berättade om i förra veckan. Här svarar Anders Porelius, kommunikationsansvarig på Trafikkontoret, på en del av kritiken.

  • Publicerad 10:11, 15 aug 2014

Fråga: Varför har man lagt en cykelbana på en gata som är så backig? Erik Dalbergsgatan är ett mycket bättre alternativ. Den är inte alls så backig och det finns gott om plats inne i allén.

Svar: Cykelbanan är den naturligaste leden för att binda samman Östermalm med nya Norra Djurgårdsstaden, men även Värtahamnen. På sikt kommer den även koppla ihop olika delar av staden och regionen i ett pendlingscykelstråk. Idag sker cykling i blandtrafik och en separerad cykellösning främjar trafiksäkerhet.

Fråga: Var ska man hitta ersättningsplatser för de 70 p-platser för bilar som försvinner? Det är redan idag svårt att få parkering i området.

Svar: Den 3,5 meter breda cykelbanan kommer att gå på Värtavägens östra sida ända upp till Vallhallavägen. Där byter stråket sida till gatans västra del. För att möjliggöra den satsningen på cyklisterna måste vi ta bort några parkeringsplatser. Det finns cirka 1000 parkeringsplatser i närområdet så vår bedömning att de 70 parkeringar som försvinner inte kommer att påverka parkeringssituationen nämnvärt.  

Fråga: Hur kan man ta bort återvinningsstationen? Den är så välbesökt att man fått utöka tömningen från en till två gånger i veckan.”

Svar: Det kommer inte att vara möjligt att tömma återvinningsstationen då cykelbanan är färdigställd. Gång- och cykelbanan kommer vara för bred för att för sopmaskinerna ska kunna utföra tömningsarbeten. Vi utreder nu alternativ för att ersätta stationen och platsen.

Fråga: Cykelvägen ska gå mellan Valhallavägen och Tegeluddsvägen. Men hur ska den fortsätta? På båda sidor om Tegeluddsvägen finns idag endast ett fåtal större företag och området har inte någon naturlig förbindelse med Norra Djurgårdsstaden då ett järnvägsspår skär av möjligheten att nå dit. Den gångbro som finns leder till Värtahamnen – ett område som ska vara klart för inflyttning cirka 2025.

Svar: Enligt cykelplanen ska även Tegeluddsvägen få en cykellösning. Då det ännu inte är helt klart exakt hur Tegeluddsvägen och Södra Hamnvägen ska utformas när Norra Djurgårdsstaden byggs ut är cykellösningen på Tegeluddsvägen inte med i de cykelåtgärder som staden prioriterat att utföra först.

Fråga: Vi är många som bor i området som kallas Etapp 1, vid Storängsbotten och Glasklockorna på andra sidan Lidingövägen från Tegeluddsvägen. Vi som bor här cyklar idag på närmast obefintliga cykelbanor. Varför satsas det inte på oss, vi som redan bor här?

Svar: Det planeras och genomförs en del åtgärder även kring Hjorthagen, bland annat har det i sommar byggts en cykelbana längs med Fiskartorpsvägen. När Norra Länken öppnas kommer Björnnäsvägen att stängas för motorfordonstrafik och därmed bli en attraktiv cykelförbindelse. I samband med att Norra Länken öppnas öppnar även Bobergsgatan upp hela vägen till Ropsten och längs denna finns cykelbanor. Under byggtiden har det tyvärr vara nödvändigt att stänga av etapper av de cykelfält som finns längs med den nya exploateringen men dessa öppnas efter hand.