Projekteringen av cykelbanan på Värtavägen har haft brister och staden kräver skadestånd. Foto: Olle Anrell

Trafikkontoret kräver skadestånd för Värtavägen

Den försenade cykelbanan på Värtavägen är snart klar men blir ännu dyrare än beräknat. Ett konsultföretag krävs nu på skadestånd för den misslyckade planeringen.

  • Publicerad 13:49, 20 sep 2018

Den fördyrade och försenade cykelbanan på Värtavägen har fått utstå hård kritik från många håll. Fortfarande återstår en del arbete med cykel- och gångbanan, som sista biten mot Tegeluddsvägen

– Där beräknas arbetet vara klart till sista september, säger Erik Söderberg på trafikkontoret.

Hela arbetet beräknas dock vara klart först i slutet av oktober, då några sista arbeten med målning och trafiksignaler vid Valhallavägen utförs. 

Blir ännu dyrare

Priset på cykelbanan har också väckt frågor hos många. Prislappen har stegrat under arbetets gång. 31 miljoner var första budet, sedan höjdes budet till 58 miljoner när genomförandebeslutet kom, men slutnotan ser ut att bli ännu lite högre.

– Vi vet ännu inte vad slutkostnaden blir, eftersom projektet inte är helt klart och alla kostnader därmed inte är bokförda. Vi bedömer att vi kommer att landa något över 58 miljoner, säger Erik Söderberg.

Gjorde fel i början

Enligt trafikkontoret är skälet till prisstegringen att projektören – det externa konsultföretaget Sweco – gjort fel i bygghandlingarna som inte stämt överens med hur det faktiskt ser ut på Värtavägen. Vilket har lett till båda ökade kostnader och förseningar med tre månader.

– Ett exempel är att vi stötte på smågatsten under stora delar av vägsträckan, vilket borde upptäckts redan i projekteringen. Ett annat exempel är att projekteringen inte kartlagt ledningar, brunnar och höjdförhållanden tillräckligt noggrant, säger Erik Söderberg.

Många läsare tycker det här ett misslyckande – hur ser trafikkontoret på projektet?

– Vi anser att resultatet av projektet är bra och i linje med planen, med god kvalitet i utförandet och en slutprodukt som uppfyller våra krav. Vi har fått en bred och säker gång- och cykelbana längs vägen och en mycket bra koppling mellan Gärdet och Karlaplan för gång- och cykeltrafik, säger Erik Söderberg.

Kräver skadestånd

Han vill också poängtera att det har gjorts omfattande ledningsarbeten och tillkommit gatubelysning utöver cykelbanan. Erik Söderberg säger dock att trafikkontoret ska kräva skadestånd från Sweco.

– Vi kommer att se över arbetet och hur vi kunnat förebygga felen i bygghandlingen, som lett till extra omfattande arbeten under projektets gång. Vi har också meddelat projektören att vi kommer att kräva skadestånd för bristerna i projektering och bygghandling.