Trafikinfarkt kan lindras av kollektivtrafik

  • Publicerad 00:00, 29 nov 2011

En gigantisk satsning på kollektivtrafiken är det enda som kan rädda västerort från total trafikinfarkt. Det menar trafikforskaren Ingmar Andréasson på KTH.

– Vill man att folk ska kunna ta sig fram och tillbaka från arbetet i framtiden är det vad som krävs, säger han.

Lokaltidningen Mitt i berättade förra veckan om de snabbt växande bilköerna. Den som pendlar mellan Hässelby och Sergels torg under rusningstrafik tillbringar i dag 13 minuter längre tid i bilen jämfört med för bara ett år sedan. Den som åker från Brommaplan har ökat sin restid med 10 minuter dagligen.

I och med den kraftiga inflyttningen i väster- ort kommer vägnätet att belastas ytterligare. Ingmar Andréasson menar att bara en liten trafiktillströmning kan få enorma konsekvenser.

– Trafiken ligger så nära kapacitetstaket att väldigt små ökningar riskerar att göra köerna helt stillastående. Vi har det redan vissa tider på dygnet på Essingeleden.

Att hänvisa pendlare till dagens kollektivtrafik kan dock vara svårt. Maxkapaciteten i kollektivtrafiken är också nära, enligt Ingmar Andréasson. Han tror att man måste satsa på att bygga ut tvärförbindelserna så att Stockholms yttre delar binds samman bättre.

– Det är dumt att dra in alla till centralen. Det är få som jobbar där.

Både bussar och pendeltåg behöver utökas, men det krävs också nya ressätt. Han tror själv på en lösning med spårtaxi.

– Det är genomförbart och bra eftersom vi skulle närma oss en resstandard som med privatbilen.