Trafikfarorna ökar runt Sumpans skolor

Höstterminen börjar dra igång på kommunens skolor. Och med barn kommer också trafik. Den största trafikfaran är föräldrar som skjutsar sina barn med bil. – Det har varit ett stort bekymmer, säger Ann-Britt Sjöberg, rektor på Duvboskolan. Fler rektorer än någonsin oroas just över trafiksituationen kring sin skola visar Försäkringsbolaget If:s årliga undersökning.

  • Publicerad 06:57, 17 aug 2018

205 rektorer på skolor runt om i Stockholm har svarat på If:s enkät om trafiksäkerheten kring skolorna. Fler än någonsin tidigare uttrycker nu sin oro över trafiksituationen.

45 procent av dem uppger att biltrafiken runt skolorna har ökat jämfört med för tre år sedan.

Ann-Britt Sjöberg, rektor på Duvboskolan, håller med om bilden.

– Det har varit ett stort bekymmer när föräldrar ska lämna sina barn då vi tidigare inte haft någon trottoar eller bra avlämningsplats. Det har stått bilar på bägge sidorna här ute på gatan, säger hon.

Det har stått bilar på bägge sidorna här ute på gatan

Ann-Britt Sjöberg

Både skolan och föräldraföreningen har därför under förra året pratat med kommunen om situationen. Och nu har det hänt grejer.

I förra veckan stod en ny bred trottoar klar längs med hela skolgårdstaketet, och bilvägen har enkelriktats.

– Det känns riktigt bra. Vi har ännu inte sett effekten av förändringarna, men det borde märkas när man nu måste ta andra vägar för att komma ner hit, säger Ann-Britt Sjöberg.

En bred trottoar löper nu längs med skolgården och vägen utanför Duvboskolan har även enkelriktats – allt för att göra trafiksituationen säkrare, berättar Ann-Britt Sjöberg, rektor. Foto: Åsa Sommarström.

Föräldrar – värsta bovarna

Det har även gått ut en uppmaning till föräldrarna med barn på Duvboskolan om att inte ta bilen när man ska lämna sina barn.

För det är just föräldrar som skjutsar sina barn till skolan som är den största trafikfaran enligt nästan hälften av rektorerna i enkäten. Många föräldrar kör dessutom för fort.

– Vissa föräldrar kommer alltid ha ett behov av att skjutsa sina barn med bil, men det måste göras insiktsfullt och med hänsyn. Ett gemensamt ansvarstagande är en förutsättning för att vända trenden och förbättra trafiksituationen runt Sveriges skolor, säger Caroline Starck informationschef på If.

Fler skolor behöver utrustas med farthinder och hastighetsdisplayer.

 Caroline Starck informationschef på If

7 av 10 rektorer i länet oroar sig för att det ska inträffa en trafikolycka kring skolan. 15 procent av de tillfrågade Stockholmsrektorerna berättar också att det skett en trafikolycka det senaste året.

– Fler skolor behöver utrustas med farthinder och hastighetsdisplayer. En annan åtgärd är att bygga fler entréer och tillfartsvägar så att trafikströmmarna inte koncentreras till en och samma plats. Och såklart ska man undvika att ta bilen om man kan, säger Caroline Starck.

Fortkörare upprör Ursviksbor

Nyheter "Kör som galningar" Ursviksbon Anton Smith tröttnade på fortkörarna utanför hans hus och skapade en mjukvara som kunde mäta hastigheten. Resultatet visade att 75 procent av bilisterna i området körde för fort.fredag 23/7 16:21

Staden tar nya tag för att bygga om vid Milot

Nyheter Bostäder ska göra att området känns tryggare Nu tar Sundbybergs stad nya tag med att utveckla Milotområdet i Ursvik – den här gången även med bostäder. "Det ska bli en port mot naturen, istället för en barriär, säger Stefan Bergström (C).måndag 19/7 16:17