Trafiken stängs av på delar av Västerled – till september

Från och med 19 februari stängs fordonstrafiken av helt i båda riktningarna på delar av Västerled. Under drygt sju månader får bilister hitta alternativa vägar i området.

  • Publicerad 08:27, 15 feb 2020

”Stora trafikavstängningar på Västerled. Vad tänker de göra och hur länge?”

Frågan kommer från en uppmärksam läsare som har sett skyltar sättas upp, bland annat vid Stora Mossens IP.

Svaret är kanske inte det som hen vill höra. Avstängningen, som berör båda riktningarna, gäller strax innan Koltrastvägen och fram till strax innan Mossvägen. Och gäller fram till september i år.

Nästa vecka sätter arbetet igång. Foto: Läsarbild.

Anledningen är vägarbeten, med bland annat ledningsschaktning, som görs för att förbereda inför bygget av 120 bostäder.

Mellan Abrahamsberg, Ålsten, Stora Mossen och Äppelviken ska det byggas flerbostadshus på två platser: längs Västerled och Nyängsvägen samt radhus vid Koltrastvägen.

Gång-och cykelvägar hålls öppna

Skylt vid Stora Mossens IP:s utegym. Foto: Läsarbild.

Avstängningen beräknas pågå till och med september 2020 och berör även kollektivtrafiken med flera indragna hållplatser. Gång- och cykelvägar hålls dock öppna under arbetets gång.