Trafiken bullrar hos 20 000 Huddingebor

E4:an, Smista allé, Häradsvägen och Lönnvägen – det är några av Huddinges vägar där bullret tagit över. Nu lanseras en plan för hur man ska få ner ljudnivåerna från trafiken.

  • Publicerad 14:25, 7 jul 2014

I en undersökning för två år sedan stod det klart att Segeltorpsborna, tätt följda av boende i Sjödalen-Fullersta, var de som stördes allra mest av trafikbuller. 44 procent av de som bor i Segeltorp uppgav då att bullret störde.

Det handlar framför allt om Smista allé, som av boende fått namnet ”lilla E4:an”, då den ligger mellan E4:an och bostadsområden. Då sa politiker till Lokaltidningen Mitt i att man inte uteslöt bullerskärmar längs vägen. Sedan dess har inte mycket hänt.

Men i mitten av juni i år lanserade kommunen ett åtgärdsprogram för att starta kartläggningen och komma åt bullerproblemen. Planen är att starta redan nästa år.

Enligt ett förslag till ett åtgärdsprogram som nu offentliggjorts så är 15 700 personer i Huddinge bullerexponerade från vägtrafik, 5 150 personer från spårtrafik. Det motsvarar lite över en femtedel av alla Huddinges invånare.

Enligt förordningen för omgivningsbuller från 2004 så är det inget krav för kommuner som har mindre än 100 000 invånare att kartlägga störande buller.

Huddinge nådde den nivån 2012, därför är man nu skyldig att ta fram en åtgärdsplan, bland annat för att buller har påvisats ha en negativ effekt på människors hälsa. Senast en bullerrapport gjordes i kommunen var 2002.

I ett första steg ska hela Huddinge och alla dess bullerutsatta områden kartläggas, sedan ska åtgärdsplanen ta form och allmänheten informeras. Efter det ska allt rapporteras till Europeiska kommissionen.

Enligt förslaget som man nu tagit fram så är det genom tre steg man ska komma åt trafikbullret. Skärmar och vallar kan i framtiden byggas i utsatta områden, fastighetsägare kan byta fönster och vid nybyggen ska man planera bättre för att minska bullret.

Bland de gator som står i startskottet att få skärmar nämns bland andra Katrinebergsvägen och Lönnvägen. Häradsvägen ska utredas vidare.

Lokaltidningen Mitt i har sökt de tjänstemän som arbetar med bullerprojektet utan att lyckas.

Fakta

Boende får tycka till om bullret

Förslag på åtgärder:

När man bygger nytt kan man begränsa genomfartstrafik och bygga ”tysta sidor” vid fastigheten.

Sänkning av fordonshastigheter, annan beläggning, dubbdäcksförbud och stopp för tung trafik nattetid kan också minska buller.

Förslaget på åtgärdsprogrammet är på remiss till den 15 oktober. Fram till dess kan Huddingebor skicka in synpunkter. Mer information finns på kommunens hemsida.

Källa: Huddinge kommun

Visa merVisa mindre