Trädgårdsarbete. Några av de som bodde på asylboendet som fanns tidigare på Stora Sköndals område var med och odlade på området. Bilden är från Tidningen Farsta/Sköndals besök vid den odlingen. Foto: Sacharias Källdén

Trädgårdsarbete ska hjälpa nyanlända att få jobb

Trädgårdsarbete ska hjälpa nyanlända att närma sig arbetsmarknaden i ett nytt projekt i Sköndal.

  • Publicerad 17:26, 12 okt 2017

I slutet av oktober ska de första tolv deltagarna i ett nytt projekt som riktar sig till nyanlända dra i gång på Stiftelsen Stora Sköndals område.

Det handlar om trädgårdsrehabilitering för nyanlända som befunnit sig i Sverige under ett till två år, som står långt i från arbetsmarknaden och där det finns psykisk och fysisk ohälsa.

Asylodlarna i Sköndal bjuder till skördefest

– Det finns inte så mycket insatser på Arbetsförmedlingen för nyanlända som inte mår bra, det har saknats aktiviteter för att främja bättre hälsa, säger samordnaren för projektet Caroline Sterner.

Hon säger att deltagarna främst kommer att ägna sig åt trädgårdsarbete, men också promenader i naturen, yoga, mindfulness, enklare matlagning och hantverk med hjälp av det de odlar och stödjande och motiverande samtal. Det blir också enklare språkträning.

Bryta social isolering

– Målet är att personerna ska må bättre, vi vill bryta en social isolering. Målet är att deltagarna ska närma sig arbetsmarknaden, men vissa av de här personerna har en lång väg dit så det kanske inte blir nästa steg att komma ut i arbetslivet direkt, säger Caroline Sterner.

Det är Stockholms stad, Arbetsförmedlingen i Globen och Farsta och Stiftelsen Stora Sköndal som finansierar projektet. De tolv första deltagarna är nyanlända kvinnor, från 30 och upp till 60-årsåldern.

När projektet med trädgårdsrehabiliteringen tagits fram har de sneglat på ett liknande projekt i Alnarp, säger Caroline Sterner. Där har bland annat trädgårdsarbete för långtidsarbetslösa och sjukskrivna gett gott resultat.

Hon säger att projektet i Sköndal kan vidgas till andra målgrupper i framtiden. De tolv första deltagarna kommer att vara i Sköndal tre förmiddagar i veckan under tolv veckor, sedan ska en ny grupp ta vid. Projektet är till en början på 1,5 år.