Träden längs stängslet bildar en gräns mellan Prästgårdsparken mot Sjörövarparken. På marken frodas vildtulpaner. Både träd och tulpaner skulle bort, men nu finns en möjlighet att de sparas. Foto: Märta Lefvert

Trädfällningar i Solberga pausas efter protester

Protesterna blev stora när Solbergaborna insåg att uppåt 50 träd skulle fällas i Prästgårdsparken och Sjörövarparken. Nu pausas fällningarna.

  • Publicerad 06:30, 4 maj 2021

Vi vill gärna ha en dialog om parken.

Häromveckan dök lappar upp på mängder av träd i Prästgårdsparken och Sjörövarparken i Solberga. Av dem framgick att träden skulle fällas, inom kort. Detta för att öppna de två parkerna mot varandra, bereda plats för en ny gång- och cykelväg och för att kunna dra om en parkväg för att skapa en större sammanhållen gräsmatta.

Sedan gick det fort. En lokal aktionsgrupp bildades, som adopterade träd, höll vakt i parken och protesterade hos exploateringskontoret. Även Älvsjö miljöråd gick in med kraft för att stoppa fällningarna, i första hand av de blommande träden i kulturhistoriskt värdefulla Prästgårdsparken.

– Inkompetens råder. I stället för att vårda den miljö man har fäller man välmående träd för att plantera nya senare, sa Helge Torstensen från Älvsjö miljöråd, som efterlyser en mer miljövänlig och ekologiskt anpassad stadsutveckling i Stockholms stad.

Flera Solbergabor har "adopterat" träd som markerats för avverkning. Foto: Märta Lefvert

"Befogade frågor"

Både aktionsgruppen och Älvsjö miljöråd mejlade långa brev, till stadsträdgårdsmästaren, exploateringskontoret och till ordföranden i exploateringsnämnden, moderaten Johan Nilsson.

Det gav effekt. I helgen kom beskedet att fällningarna pausas, på uppmaning av Johan Nilsson. I ett brev till aktionsgruppen håller han med om att det finns "flera befogade frågor och synpunkter på det som planeras" och att man bör analysera om "staden gör något som står i strid med gällande regler".

Men han betonar också att det inte är fråga om att avbryta eller börja om projektet, utan om att tjänstemännen ska utvärdera det ihop med Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning och sedan eventuellt göra ändringar.

Många av träden i Sjörövarparken kan försvinna, bland det det till höger, som har markerats. Foto: Märta Lefvert

Vill ha dialog

Aktionsgruppen är glad över pausen, men tar inte ut någon seger i förskott.

– Pausen ger andrum men vi vet ju inte vad som händer sedan. Vi vill gärna ha en dialog om parken, säger Elin Rawet, en av grundarna.

Både aktionsgruppen och Älvsjö miljöråd betonar att man är för en upprustning men menar att den går att göra mer varsamt.

Man anser också att staden borde ta mer hänsyn till skillnaden mellan parkerna i stället för att såga ner träden som i dag skapar en lummig gräns mellan dem.

– Sjörövarparken är en park för lek och spel medan Prästgårdsparken är en park där människor tar det lugnt. Det är många som sätter värde på skillnaden, säger Elin Rawet som berättar att aktionsgruppen fått stort gensvar bland Solbergsbor de mött i parken.

Lekparken i Sjörövarparken har hägnats in för att rustas. Om ett år ska den vara klar. Foto: Märta Lefvert

Nya träd ska planteras

På exploateringskontoret har man fått många mejl om trädfällningarna, inte bara från aktionsgruppen utan från andra Solberga-och Älvsjöbor. Där betonar man hur nödvändig en upprustning är i det växande Solberga/Älvsjö.

"Vår målsättning är att parken kommer bli ännu mer använd och uppskattad. Vi kommer inte ta bort några träd i onödan och vi kommer plantera en hel del nya träd ", skriver projektledaren Vanja Westerlund i ett mejl till Mitt i.

Så ska parkerna rustas upp

Upprustningen ska göra Prästgårdsparken och Sjörövarparken bättre sammankopplade.

Parkvägen ska dras om för att göra den öppna gräsytan större, buskage röjas, belysningen förbättras, dammen rustas och nya möbler sättas ut. Det blir också nya soptunnor.

En ny gång- och cykelbana ska dras, vid västra sidan av Sjörövaparken. Den ska sedan kopplas ihop med en kommande gång- och cykelväg till Kämpetorpsskolan.

Sjörövarparkens lekpark får nya lekredskap, som klätterställning, rutschbana, balanslek och fler gungor. Basket- och fotbollsplanen rustas och en vattenlek ska ersätta duscharna.

Upprustningen ska vara klar våren 2022, är planen.

Visa merVisa mindre