Just trädet närmast Fleminggatan kommer att stå kvar. Foto: Kristian Lönner

Träden byts ut på Scheelegatan

Träden på Scheelegatan, mellan Fleminggatan och Barnhusbron, mår dåligt och ska därför bytas ut.

  • Publicerad 13:57, 22 okt 2018

Det blir både nya träd och nya växtbäddar på Scheelegatan. Enligt staden har trädens rötter länge försämrats vilket gjort att träden mått dåligt.

Den nya planteringen har också en positiv effekt på miljön. Orsaken är att träden ska planteras i moderna växtbäddar med biokol och stenkross vilket gör att växtbäddarna kan fördröja dagvatten vilket i sin tur minskar risken för översvämning. Biokolet gör också att koldioxiden i luften minskar.

Ett träd blir kvar

Ett träd blir dock kvar – det fina och mer välmående trädet närmast korsningen Scheelegatan/Fleminggatan.

Exakt tidsplan är inte satt men är något som staden just nu utreder.