Orolig ordförande. "Vi tycker självklart att det är bra med gång- och cykelbanor men vi tycker att den är tillräckligt bred här redan", säger Robin Olsson, ordförande i sFågelsångens trädgårdsförening. Foto: Märta Lefvert

Träd får ge vika för breddad cykelbana

När gång- och cykelvägen ska bli bredare ryker över tjugo träd vid 1700-talsmiljön intill Lövholmsvägen i Gröndal. "Det är sorgligt", säger Robin Olsson, ordförande för Fågelsångens trädgårdsförening.

  • Publicerad 06:00, 23 nov 2020

Det är sorgligt. Träden bildar ett eget rum här, som bidrar till mikroklimatet.

Stora syrener, hägg, lönn och andra lövträd bildar en grön och uppskattad vägg mellan Lövholmsvägen och odlingslotterna i Fågelsångens trädgårdsförening.

I vår huggs de ner. Orsaken är att gång- och cykelvägen intill ska breddas, från 3,5 meter till cirka 5 meter.

– Det är sorgligt. Träden bildar ett eget rum här, som bidrar till mikroklimatet i Gröndal. Miljön blir betydligt naknare och vi blir av med ett skydd mot trafiken, säger Robin Olsson, ordförande i föreningen.

Mitt i träffar honom vid det rödmålade staket som löper längs med träden. Även staketet måste ryckas upp och föreningen vädjar till exploateringskontoret om att inte förstöra det.

– Att träden försvinner kan vi inte påverka. Nu är staketet vårt stora orosmoment. Vi har inte råd att köpa ett nytt och är mycket måna om att det ska gå att sätta upp igen, säger Robin Olsson.

Den breddade gång- och cykelvägen i Gröndal ska ingå i ett regionalt cykelstråk, som ska underlätta för arbetspendlare. Beslutet fattades för flera år sedan, men arbetet kan inte starta innan Stockholm Vatten och avfall (Svoa) bytt en vattenledning. I vår blir Svoa klar, och då kan breddningen börja.

Kolonilottsområdet där Fågelsångens trädgårdsförening håller till. Foto: Märta Lefvert

Många kritiska mejl

Under väntetiden har många Gröndalsbor kontinuerligt mejlat exploateringskontoret och ifrågasatt breddningen. Dock utan resultat. Den lokala miljön måste ge vika för att att alla riktlinjer ska följas, är stadens ståndpunkt.

– Gång- och cykelvägen måste hålla samma standard överallt. Den måste ha en viss bredd för att man ska kunna separera fotgängare från cyklister, av säkerhetsskäl. Det går inte att göra undantag. Då blir det ett lapptäcke, säger projektledaren Maria Salenius.

Tallar får tummen ner

När arbetet är klart ska staden plantera drygt 20 nya träd och marktäckande buskar. Men trädgårdsföreningen är kritisk till planen, där bland annat olika tallsorter, rödek och skogslönn ingår.

– Tallar passar dåligt in i miljön här. Vi är förtjusta i syrenhäcken, som en del av 1700-tals-miljön och kan också tänka oss fläder och hassel. Vi vill gärna ha blommande växtlighet som bidrar med pollen och nektar, säger Robin Olsson, som betonar att föreningen skickat in ett alternativt förslag.

Här lämnar Maria Salenius en dörr öppen.

– Ingenting är upphandlat än så vi kan lyssna in synpunkter, säger hon.

1700-talsgård med kolonilotter

Stora Fågelsången är en 1700-talsgård som ägs av Stockholms stad sedan 1917. Den hyrs ut till flera hyresgäster, som bor där.

Fastigheten är blåmärkt av Stockholms stadsmuseum, för sina "synnerligen höga kulturhistoriska värden".

Trädgården är ett kolonilottsområde, med 35 lotter. Fågelsångens trädgårdsförening arrenderar marken av staden.

Träden som ska bort ligger inte inom det område som föreningen arrenderar. Det gör inte heller staketet, men det har uppförts åt föreningen av staden.

Visa merVisa mindre

Regional plan ska få fler att cykla

Sedan 2014 finns en regional cykelplan för Stockholms län. Det främsta syftet är att förbättra möjligheterna att cykelpendla.

Målet är att 20 procent av alla resor i länet ska ske med cykel 2030. Då ska cykelnätet vara fullt utbyggt, med 60 stråk.

Planen togs fram av länets kommuner, Region Stockholm, länsstyrelsen och Trafikverket. Sedan 2019 pågår ett arbete med att uppdatera den.

Visa merVisa mindre