Totalt nära 50 statliga miljoner till Sollentunas äldreomsorg

Sollentuna har i år möjlighet att få nästan 50 miljoner kronor i statligt stöd för att förbättra kommunens vård och omsorg om äldre. Och tanken är att söka och använda så många av miljonerna som möjligt.

  • Publicerad 15:10, 9 mar 2021

– Självklart ska vi söka så mycket det går, men vi gör det ihop med våra utförare för det är de som vet vilka behov som finns, säger vård- och omsorgsnämndens ordförande Anna-Lena Johansson (L).

Lokaltidningen Mitt i berättade i förra veckan om regeringens nya äldreomsorgssatsning och att Sollentuna har möjlighet att söka 22,7 miljoner kronor för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer.

Socialdemokraterna i Sollentuna förklarade att man vill att kommunen ska använda statsbidraget för att öka insatstiderna i hemtjänsten.

Hur de 22,7 miljonerna ska användas har Sollentuna emellertid inte beslutat om ännu, men de kommer att komma till användning meddelar Anna-Lena Johansson.

Utöver dessa miljoner finns ytterligare nära 27 miljoner i riktade statliga medel som Sollentuna kan söka för att förstärka olika delar av äldreomsorgen.

✔️ Kris- och samtalsstöd efter pandemin: 964 000 kronor.

✔️ Teknik- kvalitet och effektivitet med äldre i fokus: 888 000 kronor.

– Det handlar om digitala lösningar och annan välfärdsteknik. Vi ska ta beslut om digitaliseringsplan på nästa nämndmöte, säger Anna-Lena Johansson.

✔️ Bidrag för att motverka ensamhet bland äldre och för att utöka stödet till dem med demens: 3 447 000 kronor.

✔️Äldreomsorgslyftet, vidareutbildning av undersköterskor och vårdbiträden: 19 220 000 kronor.

– Här kan det vara svårt att utnyttja hela summan för komvux prioriterar inte dem som redan har en gymnasieutbildning, säger Anna-Lena Johansson.

✔️ Habiliteringsersättning som ska stimulera daglig verksamhet: 2 000 000 kronor.

Under 2020 hade Sollentuna möjlighet att få 8,8 miljoner kronor i statligt bidrag för äldreomsorgen, men man använde endast 5,5 miljoner. Orsaken var till stor del att endast tio personer fick plats på komvux för vidareutbildning, trots att de anslagna medlen skulle ha räckt till 22 platser.

Pengar visa Socialstyrelsen

Syftet med regeringens satsning är att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer.

Statsbidraget går att söka via Socialstyrelsens webbplats och kommunen rekvirerar både för verksamhet i egen regi och för de eventuella privata utförare som har verksamhet i kommunen.

Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med villkoren i regeringens beslut ska återbetalas.

Visa merVisa mindre

Fler nyheter i Vi i Sollentuna

SD vill ha neutral klädkod i regionen

Nyheter Ska vara fri från symboler som "riskerar väcka olust och oro" De lyckades inte få en regnbågsfri flaggpolicy, och ser heller inte ut att kunna stoppa slöjan. Sverigedemokraterna i Region Stockholm stöter på patrull i sin strävan att regionen ska vara "fri från...söndag 11/4 19:04

Symtomfri personal på äldreboenden var smittade

Nyheter Studie med antigentest avslöjar smittorisk Personal som gick till jobbet på äldreboenden i tron att de var friska var egentligen smittade av corona-viruset. Det visar en studie där personal vid 50 boenden i Region Stockholm har screenats med...söndag 11/4 13:15