Påverkas. Lennart Strandberg (t v) med berörda grannar. Repet visar nuvarande tomtgräns. Foto: Birthe Strandberg

Vad gäller striden?

Österåkers kommun vill lösa in 1382 kvadratmeter privat mark längs Åkers kanal.

Enligt kommunen blev marken planlagd som ”allmän plats, parkmark” redan 1962, vilket gör den billigare att ta över.

Enligt tomtägarna gäller inte planen från 1962 då den enligt dem aldrig ”genomfördes”.

Visa merVisa mindre

Tomtägare vid kanalen tar strid mot kommunen

Österåkers kommun vill ta över närmare 1400 kvadratmeter mark längs Åkers kanal. Fyra tomtägare berörs. "Tar de marken går de rätt genom en berså, en bod och trädgårdslandet”, säger en boende.

  • Publicerad 11:30, 21 dec 2021

– Vi är fyra tomter som är i samma situation, de har också överklagat, säger Lennart Strandberg, som bor på Centralvägen vid Åkers kanal i Åkersberga.

Beslutet som överklagats fattades av Österåkers kommunfullmäktige i oktober. Enligt det ska mark som idag tillhör tomtägare söder om Ekbacken ner till korsningen Hackstavägen ”övergå i kommunal ägo”.

Totalt rör det sig om närmare 1400 kvm.

– I den gamla detaljplanen (från 1962 reds anm) sa man att det ska vara parkmark och den planen gäller, så vi ändrar inget i den nya planen. Det är en till pusselbit i stadsparken, säger Maria Ulvsgärd, stadsarkitekt i Österåkers kommun.

Enligt kommunen är syftet med övertagandet ”att utveckla och möjliggöra skötsel av parken och värna det ekologiskt känsliga området runt Smedbyån”.

”Mitt hallonland försvinner in i parkmarken”, skriver en tomtägare som haft flera invändningar mot kommunens planer.

I paret Lennart och Birthe Strandbergs fall handlar det om att de blir av med 335 kvm – mer än tio procent av sin tomt som de köpte så sent som 2008.

– Tar de marken går de rätt genom en berså, en bod och trädgårdslandet, säger Lennart.

En annan granne förlorar ännu mer, 594 kvm.

I sitt överklagande ifrågasätter paret Strandberg nyttan med att kommunen vill ta över marken. De befarar även att de inte kommer att få skälig ersättning för marken.

– Kommunen erbjuder sig bara att ersätta för ”parkmark” – en bråkdel av marknadsvärdet. Men vi har ju betalat marknadsvärde för marken, säger Lennart.

Ärendet är överklagat till Mark- och miljödomstolen.

– Jag tycker det är bra att de överklagar för det är en bedömning vi i kommunen gjort, säger Maria Ulvsgärd.