”Tolv tåg i timman var aldrig reella planer”

S förslag om att utöka till tolv tåg i timman med skip stop fungerar inte under de närmsta åren, menar Trafikförvaltningen. – Tolv tåg i timman var inte något förslag eller reella planer, säger Claes Keisu på trafikförvaltningen.

  • Publicerad 17:57, 7 maj 2018

Idag presenterar Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Väsbys bästa ett svarsförslag på trafikförvaltningens remiss om SL-trafikens trafikförändringar i höst.

I förslaget till kommunstyrelsen skriver partierna att de vill ”rädda skip stop för Upplands Väsby station och öka antalet tåg från åtta till tolv tåg per timme i vardera riktning, enligt landstingets plan inför Citybanans tillkomst.”

Trafikförvalningen och SLL menar dock att detta i praktiken är omöjligt inom de närmaste åren.

Flera faktorer samverkar här, menar trafikförvaltningen. Dels klarar den nuvarande kapaciteten i Citybanan inte av tolv tåg i timman och dels är tillgången till pendeltåg inte så pass stor.

– Trafikledningens förmåga att hantera en ytterligare trafikökning behöver utvecklas, liksom infrastrukturens kvalitet, säger Claes Keisu, presskommunikatör på trafikförvaltningen.

Det var inte något förslag eller reella planer

Claes Keisu, om uppgifterna om tolv tåg i timman

Trafikförvaltningen säger också att det planeringsramverk som gjordes år 2014-2015 beskriver ”principiella trafikupplägg för framtiden”. De ska därför inte ses som förslag eller påbörjade planer, som så som det beskrivs i den styrande majoritetens förslag till remissvar.

– Det är från en av dessa utredningar, som gick på remiss till kommunerna i juni 2015, som uppgiften om tolv tåg i timmen från Upplands Väsby kommer. Det var inte något förslag eller reella planer, utan en teoretisk modell för att beskriva ett önskat framtida scenario. Tyvärr var det några kommuner och medier, bland annat Mitt i, som då uppfattade uppgifterna i rapporterna som förslag inför trafikåret 2018. Där får trafikförvaltningen ta på sig visst ansvar för att vi inte varit tillräckligt tydliga, säger Claes Keisu.

Vi upplever oss lovade fler nya avgångar i timmen från Upplands Väsby station

Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman (S) medger att de sett de tolv tågen som ett löfte från trafikförvaltningen.

– Vi upplever oss lovade fler nya avgångar i timmen från Upplands Väsby station och lika många avgångar som tidigare från Rotebro station. Det var ingångsvärdet för den modell som inledningsvis presenterades om skip stop när Upplands Väsby kommun fick yttra sig om planerna. Det är otroligt olyckligt om trafikförvaltningen signalerat något som inte är möjligt att uppnå.

Nu skickar han en uppmaning till Stockholms läns landsting att bygga ut pendeltågstrafiken för Väsbybornas skull.

– Det är inte okej att göra neddragningar i Väsbys kollektivtrafik och låtsas som att det regnar. Det är dags för Väsby nu. Stockholms läns landsting behöver kliva fram och stötta Väsby som tar sitt ansvar och bygger nya bostäder i regionen. Det är orimligt att det m-ledda landstinget gör stora neddragningar i kollektivtrafiken i Väsby i ett läge där vi blir fler invånare än någonsin.