Järnvägskorsningar som den här kommer att slopas när järnvägen grävs ner. Foto: Maria Lilja

Tolv farliga järnvägskorsningar i länet ska åtgärdas

De måste byggs om, röjas för bättre sikt eller slopas helt, enligt Trafikverket.

  • Publicerad 14:26, 3 nov 2019

Tolv järnvägsövergångar i Stockholms län är så trafikfarliga att de bör åtgärdas.

Det konstaterar Trafikverket, som under våren och sommaren har identifierat 180 plankorsningar i landet som har förhöjd olycksrisk.

På den statliga järnvägen finns totalt 6 500 plankorsningar, varav 3 500 är obevakade utan ljud- och ljussignaler och bommar.

Korsningar slopas

Bland övergångarna i Stockholms län är ska till exempel den vid Fagersjövägen i söderort utredas och åtgärdas. Korsningen på Esplanaden i Sundbyberg slopas, likaså den på Fristadsvägen i Stockholms stad.

Utöver listan på 180 farliga korsningar genomför Trafikverket åtgärder i samband med större banupprustningar. Under perioden fram till 2025 är det ytterligare nära tusen plankorsningar som ses över.

Bättre sikt

Dessutom åtgärdas brist på sikt genom röjning av sly och avverkning av skog på cirka 100 obevakade plankorsningar per år fram till 2025.

Fakta

Farliga järnvägskorsningar

Södertälje Skillöt 2: Får säkerhetshöjande åtgärder 2020

Nynäshamn Ösmo fors: Får ägovägsbom 2023

Sundbyberg Esplanaden: Slopas 2024 eller senare

Stockholm Fristadsvägen: Slopas 2023

Stockholm Fagersjövägen: Utredning pågår

Stockholm Sulkyvägen: Slopas 2024 eller senare

Södertälje Hölövägen: Planskildhet 2021

Södertälje Tallvägen: Utredning pågår

Solna serviceväg: Slopas 2024 eller senare

Södertälje vanlig väg: Utredning pågår 2023

Nynäshamn plattformsövergång Nynäsgård norra: Slopas 2023

Södertälje vanlig väg: Utredning pågår 2023

Källa: Trafikverket
Visa merVisa mindre