Felaktiga kopplingar i avloppsrören gör att förorenat vatten rinner rakt ut i Bällstaån. Foto: Arkiv

Toalettvatten rinner rakt ut i Bällstaån

Avloppsvatten rinner just nu rakt ut i Bällstaån. Anledningen är felkopplade avloppsledningar.

  • Publicerad 08:46, 3 okt 2017

Bällstaån som rinner genom Sundbyberg, Järfälla och Stockholm är en av de mest förorenade i länet.

För att få reda på var föroreningarna kommer i från har Stockholm Vatten nu tagit prover i ån och även filmat inne i ledningssystemet. Där har de hittat flera felaktiga kopplingar vilket har gjort att avloppsvatten runnit rakt ut i Bällstaån, rapporterar P4 Stockholm.

”Det är ett detektivarbete att spåra sig uppåt i ledningsnätet för att hitta felet.”

Stina Thörnelöf, miljöutredare

Det är både vanligt toalettvatten och vatten från industriell verksamhet som rinner ut i ån enligt Stockholm Vatten.

Felkopplingarna sitter både inne i fastigheterna, där det helt enkelt har kopplats fel så att spillvattenledningar har satts ihop med dagvattenledningar. Men det finns även felkopplingar under gatorna, berättar Stina Thörnelöf, miljöutredare på miljöförvaltningen i Stockholm stad

– Det är ett detektivarbete att spåra sig uppåt i ledningsnätet för att hitta felet, säger Stina Thörnelöf till Lokaltidningen Mitt i.

Häller färgat vatten i toan

Om man misstänker att det sitter ett felkopplat rör i en fastighet kan man hälla färgat vatten i en toalett i huset för att se om det sedan kommer ut i ån, berättar Stina Thörnelöf.

– Eller någonting annat, som filmjölk.

En stor inventering av Bällstaån gjordes 2015 och Sundbyberg stad, Stockholm stad och Järfälla kommun har även bildat Bällstaågruppen, ett samarbete för att utreda Bällstaåns framtid.

”Man kan nästan se den som en öppen dagvattenledning i bland.”

Ån är knepig menar Stina Thörnelöf, då den inte är naturlig utan uträtad och under Spånga bland annat leds genom en 1,6 kilometer lång tunnel. Intill ån ligger dessutom mycket bostäder och  gammal industrimark som länge har haft avrinning ner mot ån.

– Man kan nästan se den som en öppen dagvattenledning i bland.

Märker snabbt om något är fel

Man har dock kniven på strupen att lösa en god vattenstatuts till 2027 utifrån EU:s vattendirektiv.

Största delen av ån är Järfälla kommun och Stockholm stad ansvarig för. En mindre del av ån passerar längs med Sundbyberg stads kommungräns.

”Man ser ganska tydligt om det är en felkoppling då det flyter ut vatten och bajs.”

Alla kommuner är ansvariga för sina egna avloppsledningar. I Sundbyberg har Sundbyberg Avfall och Vatten AB ansvar sedan 1 april i år.

Och kommunen har koll på sina avloppsledningar menar Nina Isaksen, VA- och avfallschef.

– Man ser ganska tydligt om det är en felkoppling då det flyter ut vatten och bajs. Och så klart på vattenprover. Fåran som går förbi Sundbyberg är ganska smal så vi märker snabbt om någonting är fel, säger hon.