Ambitiösa 15-åringar. Anna Beckman, Filippa Lundgren, Isa Lanz Edith Västlund. Foto: Rosanna Robertsdottir

Tjejerna på Lidingö har bäst betyg i länet

Elverna på Lidingö har riktigt bra betyg. Bäst har tjejerna som går ut nian – de toppar i Stockholms län. Här berättar fyra 15-åringar om studieglädje, men även om oro och ibland sömnlösa nätter.

  • Publicerad 11:56, 29 okt 2021

Man tävlar ju … eller inte tävlar. Det
blir ju lite som en tävling

Det är ett tveklöst gäng femtonåringar som Mitt i Lidingö träffar på Torsvik skola. Gymnasievalet närmar sig. Det gäller nu.

– Det finns en press. Speciellt nu i nian, säger Edith Västlund.

– Jag vill ha valmöjligheter. Och möjligheten att komma in i Stockholm. Man blir orolig, fortsätter hon.

– Jag vill känna att jag kan göra de val jag vill i framtiden, säger Filippa Lundgren.

De tar stöd av varandra och lärarna bidrar med motivation, men ibland tar stressen över.

– Jag kan få svårt att sova. Man vill prestera, det känns viktigt och man jämför sig med till exempel syskon, säger Isa Lantz.

– Man tävlar ju … eller inte tävlar. Men det blir ju lite som en tävling, säger Anna Beckman.

Alla skrattar och känner igen sig. Jämförelse ...

– Jag vill ju ha C och uppåt, säger Filippa Lundgren.

Energin virvlar i rummet. Det är minst ett C – motsvarande VG på den gamla betygsskalan – som gäller här.

– Personligen blir jag inte riktigt nöjd om det inte är C och uppåt, säger Anna Beckman.

Men ett C räcker egentligen inte.

– Om man får ett C, då känns det ändå inte tillräckligt bra, säger Filippa Lundgren.

Inte beroende

– Man vill ju rensa bort C:na, säger Isa Lantz och alla skrattar i samförstånd.

– Nej, alltså, C är ett bra betyg, det är inte det jag menar … Men C+, den är jobbig.

– Ja, det finns ju inte! Det är inte en bokstav som finns, säger Anna Beckman.

Hon får ivrigt medhåll.

Yrkesbanan har de inte riktigt klart för sig, men en sak är klar: De ska inte vara beroende av någon annan.

– Man vet inte riktigt vad som väntar. Och jag måste lösa det. Det ligger på en själv, säger Anna Beckman.

– Man vill ju kunna bli självständig, säger Isa Lantz.

Ett ord som alla går igång på.

– Vad vill du bli när du blir stor? Jag ska bli självständig, säger Anna Beckman.

– Jag tänker inte bo hemma hela livet, även om det verkar jättemysigt.

– Folk säger att det kommer att bli färre jobb. Mycket kommer att tas över av maskiner, säger Isa Lantz.

Men det är inte bara framtidsnoja – utan också studieglädje – som ligger bakom tjejernas resultat.

– Lärarna är väldigt bra här, säger Filippa Lundgren.

Isa Lantz håller med:

– De motiverar oss till att hela tiden lära oss mer och man blir intresserad av ämnet.

Fokus. Planen är att betygen ska ge större valmöjligheter – men ibland tar stressen över, menar tjejerna. Foto: Mitt i Lidingö

Flera faktorer ligger bakom de fina betygen på Lidingö, menar Ulrika Strandberg, chef för lärande- och kulturförvaltningen.

– Många har vårdnadshavare med hög utbildning. Socioekonomiska faktorer är troligen viktiga.

– Dessutom finns en kultur på skolorna där goda betyg ses som något positivt. Våra lärare har också höga förväntningar på eleverna. Vi har en bra och trygg skolmiljö.

Lidingö stad har dessutom satsat på kompetensutveckling för lärarna.

Hon understryker dock att livet inte enbart ska handla om plugg.

Hektisk vardag

– Vi människor kan ta intensiva perioder om vi också får vila. Ungdomarna har en uppkopplad, hektisk vardag. I flera studier uppger unga att de mår bra och känner sig trygga, men också att de kan känna en nedstämdhet.­ Det finns en dubbelhet i det som jag tror att vi behöver förstå bättre.

– Skolorna jobbar förebyggande. Viktiga faktorer är att elevernas relationer funkar bra. Vänner, familj och lärare – det är viktigt för att skapa en miljö där vi känner mindre stress.

Lärarna planerar tillsammans så att arbetsbördan sprids över terminen, berättar Ulrika Strandberg.

– Det är viktigt att vara lyhörd, det som är stressande för en person är inte nödvändigtvis det för en annan. Det gäller också att skapa ett öppet klimat så att man vågar göra fel.

Hon trycker även på vikten av idrott och hälsa. Av sömn, rörelse och bra mat.

Vad gör staden för att stötta eleverna?

– Vi har till exempel ett program som heter ”Trygg uppväxt” för att fånga upp dem som inte mår bra. Där samverkar vi med ungdomsmottagningarna, fältassistenter och kuratorer inom förskolan och skolan.

Ulrika Strandberg. Chef för lärande- och kulturförvaltningen. Foto: Lidingö stad

Lidingös nior har toppbetyg

Lidingös elever i årskurs 9 hade det tredje högsta meritvärdet i Sverige – för andra året i rad –läsåret 2020/-21. Det var bara i Lomma och Danderyd som niondeklassarna fick ett högre meritvärde.

Lidingös genomsnittliga meritvärde har ökat och ligger nu på 274,7 poäng.

Lidingös flickor hade högst betyg i Stockholms län 2020/2021. Räknar man både flickor och pojkar ligger Lidingö tvåa i länet, efter Danderyd.

Källa: Skolverket

Visa merVisa mindre

Satsning på lärare

Närmare 93 procent av Lidingös nior har uppnått godkänt (A–E) i alla ämnen.

Det är en ökning med nästan två procentenheter jämfört med året innan.

Det placerar också Lidingö på en fjärdeplats i Sverige – året innan låg Lidingö på plats nio.

Satsningar på kompetensutveckling bland lärare och pedagoger har varit avgörande för Lidingös resultat i grundskolan, enligt lärande- och kulturförvaltningen.

Källa: Skolverket

Visa merVisa mindre